Un total de 2.745 alumnes han començat el curs escolar a algun dels centres educatius que formen part de Bellaterra i el que significa gairebé el mateix nombre d’habitants bellaterrencs i bellaterrenques. Una xifra que reafirma la idea de Bellaterra com a àrea escolar, que acull alumnes no només de Bellaterra i municipis propers a la zona sinó també d’altres municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona o de la mateixa Barcelona ciutat.

Desglossem les xifres per a cada centre

Hem tingut accés a les dades dels centres i podem veure que el gruix més gran de la comunitat educativa a Bellaterra el forma l’alumnat de primària, amb un total de 1.405 alumnes, que es reparteixen entre les escoles Ramon Fuster (680), l’Escoleta (454), la Llar d’En Pitus (56) i l’Escola Til·ler (215) .

S’hi concentra també una part de l’alumnat a la franja de Secundària, concretament 683 alumnes que es reparteixen entre l’Institut Pere Calders (240) i també el Ramon Fuster (360) i El Til·ler de l’Escola Waldorf (83).

Tot i que en menor mesura, Bellaterra també concentra un petit gruix d’estudiants de Batxillerat (165) tots a l’Institut Pere Calders, a Formació Professional (46) i d’educació especial a Bellaire (40). També comptabilitzem 406 alumnes que reben educació musical a El Musical.

A això cal afegir-hi el moviment que suposen escoles pròximes però no pertanyents al municipi com ho són La Vall, l’Escola Àgora, el TAU o Pureza de María, entre altres. Escoles que estan fora de l’àmbit de Bellaterra, però que tot sovint s’hi desplacen o la creuen, almenys durant aquesta primera setmana de curs escolar.

FOTO: Inici escolar l’any 2020 | Pau Quintana