L’anomenat PDU (Pla Director Urbanístic de la Àrea Metropolitana de Barcelona), que ha de substituir el PGM (Pla General Metropolità) de 1976, es va acostant al seu tram final. Ara és el moment de debatre el model urbanístic que volem per Bellaterra per als propers 30 anys.

El context actual és molt diferent al del 1976. Estem en una transició cap a un model més respectuós amb les persones i amb el medi ambient i cal fer front a l’emergència climàtica. A la Unió de Veïns ja fa temps que hi estem treballant. Primer es va fer un estudi urbanístic i ambiental de Bellaterra, que es va presentar a tots els veïns el novembre del 2017. El març del 2019 es va presentar al govern de l’EMD la nostra proposta de revisió urbanística, que podeu veure a la nostra web www.unioveinsbellaterra.cat.

“Cal disposar del temps necessari per analitzar-lo i poder fer un debat profund d’aquest nou Pla Urbanístic per Bellaterra”

La idea central consisteix en buscar una mica més de densitat de població, però respectant la morfologia actual. Es va acordar amb l’EMD fer un nou estudi urbanístic, per valorar aquesta proposta. Aquest estudi pagat per la Diputació de Barcelona l’ha fet el Gabinet del Sr. Sebastià Jornet i els resultats estan en mans de l’EMD des de primers de juliol del 2021.

Hem demanat poder disposar d’aquest estudi, però l’EMD ha respost que primer vol fer una presentació oberta a tothom. Donada la transcendència del PDU i que aquesta presentació s’està demorant, demanem públicament a l’EMD que aquesta presentació sigui ben aviat, o que, en cas contrari, ens permeti accedir ara als resultats de l’estudi. Cal disposar del temps necessari per analitzar-lo i poder fer un debat profund d’aquest nou Pla Urbanístic per Bellaterra.

Unió de Veïns de Bellaterra

http://www.unioveinsbellaterra.cat

info@unioveinsbellaterra.cat