L’escola juga un paper fonamental a l’hora de fer entendre conceptes tan universals com la tolerància o el respecte. Paradoxalment, en les aules ens trobem que sovint es produeixen sovint situacions d’assejtament o de discrminacions entre infants. Per aquest motiu, ens desplacem fins al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), situat a Bellaterra, per preguntar als joves universitaris què opinien respecte al concepte i així commemorar-ne el Dia Internacional de la Tolerància, celebrat el 16 de novembre passat.

La tolerància social és la disposició a admetre que els altres pensin o actuïn diferent, és a dir, tenir una actitud oberta per poder acceptar les diferències i poder-hi conviure sense confrontació. És un tema que s’ha posat damunt la taula, ja sigui des de les institucions, des d’entitats socials, o des de l’escola. Volem remarcar la docència, ja que a l’escola és el principal niu de creixament de bullying o assetjament escolar.

El bullying són uns actes d’intimidació o fins i tot violència que es produeixen dins l’àmbit escolar. Parlem amb joves per saber si a la Universitat es produeixen episodis d’assetjament, o bé, si n’han patit o sentit a parlar a l’escola.

La majoria dels universitaris estaven d’acord en el fet que dins el campus de la UAB hi ha tolerància, sobretot pel què fa al feminisme, la comunitat LGTBI+ i la diversitat de provinença. Tot i això, tal com assenyala en Pablo, un alumne de periodisme, “encara hi ha moltes qüestions per aprendre, hem d’estar en constant construcció per millorar-nos a nosaltres mateixos i al nostre entorn”. Tot i això, hem volgut incidir en el tema del bullying o’assetjament escolar, en el context universitari. Els testimonis explicaven que “per sort” els alumnes maduren, i que el bullying a les universitats minva. Tanmateix, tots els entrevistats amb els quals vam parlar havien presenciat algun cas proper de bullying tant en la secundària com en la primària.

La Laila, estudiant de periodisme, detallava que és un problema estructural: “cal que es canviï el model educatiu i social per tal d’evitar qualsevol situació d’intolerància”. En aquesta línia, el Carles estudiant de tercer d’enginyeria química considerava important posar el focus en la qüestió perquè, afirmava “ara s’ha normalitzat”. Pel seu parer, si una persona pateix bullying el seu futur quedarà afectat, “sigui per bé o per malament”. Segons el seu raonament, la víctima es pot fer molt forta, o bé fer-se petita, en aquest darrer cas, les inseguretats la podran influir tant en l’àmbit social com laboral.

Amb tot, les Nacions Unides estan compromeses a enfortir la tolerància mitjançant el foment de la comprensió mútua entre les cultures i els pobles. Aquest imperatiu és a la base de la Carta de les Nacions Unides i de la Declaració Universal dels Drets Humans. Més a dalt podeu veure el vídeo amb els diferents testimonis amb els quals vam poder parlar.