El mes de novembre, coincidint amb el 25-N Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències Masclistes, us preguntàvem què en pensàveu d’aquest concepte que s’està utilitzant tant i que sembla cada cop és més global i freqüent.

Els resultats -una mica tímids pel que fa a la participació – mostraven unanimitat en l’ús del terme. Tot i així, apreciem certes diferències entre les preguntes: creus que és necessari celebrar aquest dia internacional? Està el teu entorn sensibilitzat amb la problemàtica? Has patit mai violència masclista? o… Creieu que serà necessari celebrar el 25-N en un futur?

Podeu veure els resultats recollits en forma de gràfic a continuació