El Ple Municipal aprova inicialment el pressupost i les inversions del 2022 per part del partit socialista (PSC) de Cerdanyola. La votació, duta a terme el 10 de desembre, va comptar amb el vot a favor d’En Comú Podem, les abstencions de Ciutadans, Junts per Cerdanyola i PP, i els vots en contra d’ERC i Guanyem Cerdanyola

En total, en aquesta primera aprovació , la quantitat inicial pressupostada és de poc més de 64 milions d’euros (64.246.746 €), un 0,34% menys que el pressupost de l’any 2021. Segons apunten fonts de l’Ajuntament, el pressupost permetrà “avançar en la cohesió social de la ciutat”, “crear activitat econòmica i ocupació” i “millorar l’espai públic”.

Pel què fa a les noves inversions previstes, el consistori preveu fer una despesa de 2 milions i mig (2.500.450 €) i 10 milions i mig d’euros més (10.681.000€) que es pagaran amb el romanent de tresoreries anteriors. En síntesi i per sectors, les diferents partides quedarien d’aquesta manera:

Gràfic inversions pressupost 2022

Inversions detallades i rellevants

Tal com es mostra al gràfic, destaca, de forma diferenciada la inversió d’urbanisme. Així doncs, es pot desglossar de la següent forma: reurbanització 2a fase a les Fontetes (833.500€), reurbanització a 4a fase a l’entorn Martinica (100.00€), reurbanització 2a fase a Serraparera (1.866.00€) i, finalment, obres en l’espai públic (1.302.500). En referència a aquest últim, s’invertiran 250.000€ per adquirir un nou habitatge de gestió municipal, i 200.000€ per instal·lar plaques solars en edificis municipals.

Pel que fa a Bellaterra i segons declaracions del regidor de Relacions Institucionals amb l’EMD, David González: “per Bellaterra tenim aprovats 600.000 euros per canviar l’enllumenat, fruit d’un acord amb Junts per Cerdanyola el 2021, i els diners estan disponibles”. Segons González, per tant, “aquesta partida no cal que torni al pla d’inversions d’aquest any i en el moment en què s’executin, es gastaran”.

Finalment, destaquen altres inversions com la cobertura de les pistes de la ZEM Fontetes per 523.000€ i altres actuacions a la zona esportiva per a 500.000€; la creació d’un centre de dia per un total de 200.000€ (amb el lloc pendent de definir-se), i un nou espai polivalent a la zona del Riu Sec per a 855.000€, així com la reforma de Ca n’Altimira per a 625.000€ i l’adequació de la Torre Llopis de 250.000€.