Després del confinament per la pandèmia, aquest any es va poder celebrar presencialment l’Assemblea General Ordinària 2021 de la Unió de Veïns. Aquest any va tenir lloc també a l’auditori nou de l’escola Ramon Fuster, el passat 20 de novembre al vespre. Entre altres, es va destacar el creixement en el nombre de socis de l’entitat, que ha passat de 140 socis l’any 2020 a 210 l’any 2021 un creixement, per tant, del 50%.

Una vegada llegida i aprovada l’acta de l’Assemblea 2020, el president, Josep Maria Riba, va exposar la Memòria de l’any 2021, ressaltant que les activitats culturals, que tradicionalment se celebren al començament de l’any, es van veure afectades per la Covid-19 i que no varen poder celebrar-se, com en d’anys anteriors, i ser un punt de trobada de tots els veïns.

Tanmateix, la Diada de Sant Jordi i algunes activitats de la Festa Major van gaudir de força assistència de participants, malgrat fer-se algunes de forma digital. Per Sant Jordi, alguns dels autors de Bellaterra van signar les seves obres i se’n van projectar vídeos.

Pel que fa a la Festa Major, es va destacar la gran acollida de la Cursa de Patinets i de la novetat del taller de Hip Hop. Aquest any el concurs de paelles també es va celebrar telemàticament, amb la novetat dels premis al “Millor Atrezzo” i a “La Foto Més Original“. Aquests premis van consistir en unes cistelles de productes conreats pels Hortolans de Bellaterra.

En l’apartat de Projectes Col·lectius es va destacar també el projecte “Bellaterra més sostenible 2030”, que vol ser la contribució veïnal a la solució de l’emergència climàtica. Dins d’aquest projecte s’emmarquen les iniciatives Hortolans de Bellaterra, el Taller de Compostatge i l’Autoconsum elèctric.

El projecte del Parc de la Bonaigua va endavant

Riba va comunicar que hi havia bones notícies pel que fa al projecte del Parc de la Bonaigua, donat que finalment tot apunta a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprovarà que sigui un Parc Metropolità, que anirà des de la Serra de Galliners fins al Parc de Collserola. I, en conseqüència, el seu departament tècnic projectaria totes les fases i s’encarregaria de la seva execució.

La 1a Fase del projecte consistirà en fer un nou accés des de l’estació fins a la Font de la Bonaigua, assegurar la potabilitat de l’aigua de la Font i condicionar-ne l’espai. Va recordar que aquesta actuació arrenca d’una  petició de la Unió de Veïns, de disposar d’un parc i crear un camí escolar des de l’estació fins a les escoles de Bellaterra. Un cop tot sigui oficial, ja es comunicarà adequadament.

Pel que fa al nou PDU (Pla Director Urbanístic) que substituirà al vigent PGM (Pla General Metropolità), la Unió de Veïns ha presentat diverses vegades a l’EMD i a l’Ajuntament la seva proposta, basada en estudis duts a terme en els darrers anys per la mateixa Unió. Es busca que Bellaterra gaudeixi d’una mobilitat més sostenible i pacífica i que faciliti la relació social entre els veïns. A petició de l’EMD, la Diputació de Barcelona va encarregar un estudi a l’urbanista Sebastià Jornet, que ja ha lliurat a l’EMD i que aquesta encara no ha fet públic, malgrat les promeses de fer-ho just després de l’estiu.

També es va comentar que Ferrocarrils ha començat la instal·lació d’un Bicitancat que permetrà que els veïns puguin aparcar les seva bicicleta amb seguretat, al mateix temps que disminueix el tràfic de cotxes a Bellaterra.

Un creixement marcat del nombre de socis

A continuació, dins de l’apartat del Projecte Expansió, Josep Maria Riba va mostrar l’evolució del nombre de socis de la Unió de Veïns, que ha passat de 140 socis el mes de setembre del 2020, a 210 el novembre del 2021. I en va fer la comparació amb el Turó de Sant Pau, on gairebé tots els veïns són socis de la seva associació veïnal, tot i pagar el doble de quota que a la Unió de Veïns.

També va fer esment de les 2 reunions que la Unió de veïns va convocar amb l’assistència de l’EMD i de l’Ajuntament, per mirar de trobar solucions al problema de les escombraries a les voreres, que embruten i impedeixen el pas dels vianants. De moment la solució no arriba, tot i les intencions de les administracions.

Un altre tema que neguiteja als veïns és el trànsit i l’urbanisme del Camí Antic. Pel que fa aquesta qüestió, la Unió de Veïns ha creat una comissió formada per veïns d’aquest carrer i membres de la Junta, que estan elaborant una proposta amb la consultora “El Risell”. Quan la proposta estigui acabada, es presentarà a l’EMD i a l’Ajuntament. Es vol fer quelcom semblant per altres carrers estructurals de Bellaterra.

Accions previstes pel 2022

Així, la Unió de Veïns responent a la sensació de manca de seguretat, va mantenir el juliol d’enguany una reunió amb els responsables de seguretat de l’Ajuntament, el nou Cap de la Policia i amb la presència del president de l’EMD. Ara, els Agents cívics que l’EMD va contractar per tenir sempre a prop algú que ens ajudi, depenen de l’Ajuntament que els dirigeix cap allà on es necessiten però, això sí, en un horari determinat.

Josep Maria Riba va destacar, pel que fa a la partida de comunicació, la posada en marxa d’una nova web i les notícies que mensualment es publiquen al Bellaterra Diari, a més de la presència a les xarxes socials.

Finalment, Riiba va detallar el Pla d’accions previstes per al 2022, que consistirà en seguir impulsant el projecte “Bellaterra més sostenible 2030”, que a més de les accions que ja duu a terme incorporarà el tema de l’estalvi d’aigua. També es mantindrà l’impuls a la captació de nous socis  i, com ja hem esmentat, l’estudi i proposta de solució per als carrers especialment afectats pel trànsit que travessa la nostra població i per un  urbanisme molt deficient.

Dins les accions previstes, va destacar la celebració del 75è aniversari de la Unió de Veïns de Bellaterra, fundada el 15 de setembre del 1947. Durant tot l’any es faran diversos actes per recordar la tasca històrica de l’associació. Una assemblea que va aprovar els comptes del 2020, la previsió de tancament del 2021, el pressupost per al 2022 i va ratificar els càrrecs proposats de la Junta Directiva. A més, la sessió va ser precedida per una xerrada sobre autoconsum elèctric que es va fer tot just abans de la reunió.