La pròrroga dels contractes dels serveis relacionats amb la via pública, l’estudi urbanístic de Bellaterra realitzat per la Diputació de Barcelona i el portal de transparència de l’EMD han estat els principals protagonistes del primer ple municipal de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra d’aquest dilluns, 17 de gener celebrat de forma telemàtica a les 20h i que es pot recuperar en aquest enllaç.

D’una banda, s’aprova la prorrogació del contracte de brigades en l’espai públic; bàsicament perquè, a dia d’avui no hi ha cap licitació vigent. L’oposició ha votat en contra, perquè deixen palès que no està d’acord amb aquests procediments “ens ha enganxat el toro“, manifesta Quim Oltra, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC), “sabíem des que vam contractar l’empresa que el contracte acabaria”, afegeix. En aquest sentit, Jordi Macarulla, portaveu de Convergen’ts, denuncia que Bellaterra es troba en males condicions: “no està cuidada“. En aquest sentit, especifica que no és per la feina dels professionals de les brigades, sinó per “la falta d’unes instruccions eficient i control per part de l’EMD“. Per aquest motiu, des de l’oposició van estar insistents perquè s’aconsegueixi en la pròxima licitació millorar aquestes ordres.

Un punt que ha generat un bullici entre govern i oposició és l’estudi urbanístic que tant ressò ha generat en els últims mesos. Un anàlisi que des de la Unió de Veïns porten setmanes reclamant-lo. Sense l’adhesió de l’oposició es decideix que es farà públic de forma parcial, l’estudi urbanístic fet per la diputació. El debat era: “per què únicament una part?”. L’oposició exigia que s’ha de mostrar tot, tal com raja. Però des de Gent per Bellaterra insisteixen en el fet que només s’ha de mostrar la part “final” i no totes les hipòtesis, és a dir, la meta, però no el camí. En aquest sentit, es decideix que no s’exposarà tota l’avaluació, i el que s’ocultarà les possibles expropiacions de terrenys, evidentment, privats, no es mostraran. El president Ramon Andreu, ha insistit que no cal donar tants detalls, són hipòtesis: “no m’agradaria que em passés a mi, per tant, empatitzo amb el veïnat“, assegura. Així mateix, el què estaven d’acord els diversos grups municipals és que es tracta d’un estudi que inquieta al poble.

D’altra banda, cal detallar que la proposta de nomenament del nou vocal Carles Triginer – com a substitut de l’exvocal de cultura que va dimitir el passat mes d’octubre, Mei Barceló -, no s’ha pogut dur a terme, ja que la credencial de la junta electoral no han arribat a l’EMD, el nomenament es farà en el pròxim ple.

Transparència i pressupostos

En el ple s’ha posat damunt la taula, la moció presentada de forma conjunta pels grups de l’oposició, Esquerra Republicana i Convergent’s, on van demanar una millora en la transparència de l’EMD, a través dels següents acords: en primer lloc, insten al govern de Bellaterra a facilitar els vocals de l’EMD, en els terminis que la llei obliga, totes les informacions de gestió econòmica i transparència que s’han d’anar facilitant en els diferents òrgans: “no només un cop a l’any”, reitera. En segon lloc, Insten al govern que modifiqui el Reglament orgànic municipal (ROM) perquè quedi palès que s’ha d’informar a la junta de veïns els pressupostos de forma detallada. Finalment, demanen que trimestralment el govern faci conèixer al ple i als veïns quina despesa s’efectua en l’espai públic comparat amb el pressupost aprovat.

Tot i que la moció no és aprovada, el president Ramon Andreu i el seu grup municipal, Gent per Bellaterra, es comprometen a actualitzar el portal de transparència de la seva pàgina web.

També cal destacar que s’aprova, a l’inici del ple, un punt d’urgència molt en la línia de la moció. Quim Oltra, amb un toc d’ironia posa de manifest que el que proposen és el mateix que la moció “no votarem a favor perquè no ho considerem d’urgència, i no ens semblen bé les vostres lògiques”.Es tracta de l’aprovació de l’acord per facilitar la informació al veïnat de Bellaterra de la secció pressupostària trimestral amb relació a l’espai públic. Tot i així, l’acord sí que ha estat aprovat Oltra deixa clar que no els semblen bé les lògiques de l’EMD.

Finalment, ha estat el torn de precs i preguntes. El portaveu d’esquerra, qui ha tingut una presència rellevant durant tot el ple, ha demanat detalladament uns decrets relacionats amb factures generades per a l’EMD, d’aquesta forma posa, de nou, la lupa a la transparència. Tanmateix, també ha reiterat la preocupació per la participació de la joventut a Bellaterra. El president es compromet a solucionar ambdues qüestions. Pel que fa a les preguntes del veïnat, la majoria giren entorn de l’espai públic, les més rellevants: neguit per les voreres malmeses, en quin estat es troba el Camí Antic.