El mes de desembre del 2021, l’EMD de Bellaterra va fer canvis en la mobilitat del Camí Antic de Sant Cugat, una de les principals vies de Bellaterra. Aquest carrer – abans camí -, ressegueix tota Bellaterra per la part de dalt, acumula un tràfic dens en hores punta, no disposa de voreres al llarg de tot el seu traçat i sovint és utilitzada com una via ràpida de connexió entre les autopis-tes AP-7 i C-58. L’objectiu de veïns, administració i tècnics és pacificar la zona, aconseguir que es redueixin les velocitats dels vehicles i reduir el trànsit. Però és una solució definitiva i convenç a conductors i veïns?Preguntada la Comissió de Veïns del Camí Antic creada per la Unió de Veïns, Ricard Puig, deia: “l’actuació es basa a posar obs-tacles per fer pressió als cotxes i que la gent baixi la velocitat a 30 km/h. Ara bé, cap d’aquests obstacles tindria sentit si es reduís directament la velocitat del Camí Antic… Personalment, l’objectiu de la pacificació em sembla totalment correcte, però no veig aquests stopsi rotondes com una solució definitiva”. En la mateixa línia s’expressava el veí Enric Pallàs que qualificava les darreres actuacions com un “pedaç” malgrat hagin ajudat a mi-llorar una mica: “les rotondes i els stophan ajudat a que el Camí Antic vagi una mica més controlat, ha ordenat places d’aparca-ment i la valoració general és positiva, però hi ha una rotonda molt descentrada, que molta gent diu que és una pífia perquè és difícil d’agafar, però la veritat és que també hi ha poc espai.

Enquesta oberta de valoració per a tothom 

Consultats els bellaterrencs en una enquesta de BellaterraDiari, la majoria de comentaris rebuts han estat negatius. Frases com “cada dia és pitjor viure a Bellaterra”, “és una vergonya” o “tot plegat és un despropòsit”, han estat habituals. Les crítiques són en la línia que no creuen que aquestes mesures aconsegueixin reduir el trànsit, la manca de bona visibilitat i el risc de generar més accidents. “Els canvis no estan prou ben senyalitzats i si as-sumeixes que els altres cotxes respectaran les noves senyals vas malament, perquè jo quasi he tingut 2 accidents. A continuació: “els stops no tenen visibilitat i una de les rotondes està mal feta, ja he vist en una ocasió un cotxe saltant-se-la, és a dir, fent-la en contrasentit…”. Finalment: “el camió de la brossa no pot girar a les noves rotondes, si vol passar ha d’anar recte, és a dir per l’esquer-ra… per tant, ha d’esperar que no vingui cap cotxe, i es fan llargues cues si vas darrere el camió…”. Altres comentaris positius han es-tat: “em dificulta la circulació, però em sembla bé la mesura, tot i que les rotondes dificultaran molt el pas de vehicles llargs i no sé si val la pena”. En síntesi, 74 veïns han participat a data 1 de febrer i d’altres també demanen la pacificació de la BV-1414 o que es tornin a aixecar les pilones del Camí Antic que vetaven el trànsit als vehicles que no fossin bellaterrencs.