El primer mes de l’any, la mobilitat bellaterrenca es va submergir en alguns canvis. Es van fer canvis de sentits i afegir nous elements de gestió del trànsit en una de les vies més importants de Bellaterra: el Camí Antic de Sant Cugat. Des de l’EMD de Bellaterra afirmen que els canvis ajudaran a pacificar la zona i a millorar el trànsit intern per Bellaterra, però com ha estat la reacció del veïnat després de gairebé 2 mesos d’utilitzar-les?


En referència a les preguntes, en primer lloc, us preguntàvem quina valoració fèieu del canvi de sentit al carrer Enric Morera; seguidament volíem saber si creieu que les rotondes estan ajudant a pacificar el Camí Antic; i per últim, si us han sigut d’utilitat els stops.

En total hi heu participat 117 persones i, sobretot, destaca la pregunta de la rotonda. En aquest cas, 83 persones heu descartat que la rotonda ajudés a pacificar, només 8 persones heu cregut que sí que ho feia.

Pel que fa al canvi de sentit del carrer Enric Morera: 53 persones assegureu que la modificació ha provocat “col·lapse i descontrol”; per altra banda, 16 persones considereu que és un canvi molt bo i que ha ajudat a pacificar tota la zona utilitzada com a via ràpida de connexió entre les autopistes C-58 i AP-7.

Finalment, en referència als stops 71 persones heu manifestat que creieu que no tenen “cap utilitat” i que, al contrari, creieu que empitjoren la circulació. D’altra banda, 18 persones, assegureu que sí que fan servei, ja que “creen l’obligatorietat de frenar i reduir la velocitat”.

Comentaris dels veïnat

En aquesta enquesta també hem recollit un munt de comentaris en referència a la mobilitat, canvis que afecten directament al poble; hi ha opinions, crítiques o diverses alternatives que proposen, bàsicament veïns i veïnes del Camí Antic. Entre els més destacats, “els stops poden donar lloc a accidents perquè estan mal col·locats i no es respecten i pel que fa a les rotondes la primera té una corba molt tancada que la gent agafa igualment de pressa o directament se la saltin en direcció contrària”. A més, hi apareixen crítiques en aquesta línia: “Tinc tota la impressió que aquesta acció s’ha fet sense la signatura de cap professional de la mobilitat, em sembla un gran nyap tant per l’estètica com per la funcionalitat”

D’altres han decidit optar per la ironia: “Mini Rotonda, direccionalitat i senyalització pròpia d’un parc d’atraccions infantil per aprendre a conduir”.

Com a solució i noves propostes, sou molts els que coincidiu que seria bo afegir sots: “D’aquesta manera sí que es podria reduir la velocitat”, asseguren.

Finalment, un veí del Camí Antic, es presenta i aporta la següent reflexió: “La direcció única del carrer Roda Ventura, molt positiva, tant al sentit únic com a la zona d’aparcament. Fa molt temps que penso que tots els carrers de Bellaterra haurien de tenir la mateixa configuració. Malauradament, alguns conductors no fan cas del senyal. Recordo que segons els articles 90.2 i 77, les sancions són fins a 500 €, molt greu i 6 punts. Pel que fa als Stops penso que és un absolut desastre, ja que més del 80% dels conductors no fan cas. Recordo que segons els articles 151 i 76, les multes arriben fins a 600 €, infracció greu i retirada de 4 punts. A la nit continua sent una pista de carrers. Aportaré un vídeo de les infraccions”.