La Taula Local d’Habitatge es va reunir per primera vegada el passat 26 d’abril en una sessió presidida per la Tinent d’Alcalde, Pepi Rivera. En aquesta primera reunió es va establir una dinàmica de treball consensuada i la calendarització de les sessions, sent una reunió que va marcar les bases de treball de la Taula.

La Taula va ser creada mitjançant resolució d’Alcaldia i és un dels acords programàtics del Govern Municipal amb En Comú Podem. Es tracta d’un àmbit de treball en el marc de l’habitatge amb una composició plural, formada per representació de tots el grups municipals del consistori, les regidories delegades en matèries de l’àmbit, una àmplia representació tècnica, representació de les persones professionals relacionades amb la matèria, com el col·legi d’advocats i procuradors, la Cambra de Propietaris, Representació d’entitats bancàries, del Sector Immobiliari del Municipi i del teixit associatiu, com Càritas, la PAH o Acollim Cerdanyola, entre d’altres.

Les funcions del plenari de la taula local d’habitatge són entre d’altres

  • Formular propostes als òrgans municipals competents i emetre informes en els matèries que li són pròpies.
  • Promoure el debat entre la ciutadania, les entitats i els grups interessats en matèria d’habitatge.
  • Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i les entitats ciutadanes en matèries relacionades amb l’habitatge.

La taula es considera un element clau per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge de la ciutat, en un moment molt important per a l’habitatge, tant des de la vessant social com urbanística.