Durant la primera setmana d’aquest mes de juny es van incorporar 30 residents de medicina i 9 d’infermeria als Equips d’Atenció Primària dels CAPs distribuïts per l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona. Els nous i les noves residents ja es van incorporar als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) on rebran la seva formació durant els propers anys.

A l’acte d’elecció, la directora d’Atenció Primària de l’ICS a la Metropolitana Nord, Núria Prat, la cap d’estudis de la Unitat Docent MAFiC Metropolitana Nord, Celia Tajada, i la presidenta de la subcomissió d’infermeria, Sara Pablo, van donar la benvinguda a les noves incorporacions i els van traslladar les seves felicitacions per l’elecció de l’especialitat.

En els seus parlaments, totes tres van remarcar el valor de l’atenció primària i van encoratjar els nous i les noves professionals a fer front als múltiples reptes que els plantejarà la seva formació.

Posteriorment la cap d’estudis va donar diverses instruccions sobre el funcionament i organització de la Unitat Docent i va presentar els coordinadors docents i tutors dels hospitals de referència que van assistir a l’acte.

A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona els dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques, els serveis de l’ICS ofereixen assistència a més d’1.400.000 persones pertanyents a 70 municipis. Els professionals que hi treballen formen un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats assistencials de suport, i estan repartits en 107 centres de salut.

Al Barcelonès Nord, l’ICS compta amb 14 equips d’atenció primària que atenen en 13 centres d’atenció primària, dos d’ells funcionant també com a centres d’urgències d’atenció primària. Al Maresme, amb 12 equips d’atenció primària que atenen en 12 centres d’atenció primària i 12 consultoris locals. Al Vallès Occidental, amb 22 equips d’atenció primària que atenen en 27 centres d’atenció primària, 3 consultoris locals i 2 centres d’urgències d’atenció primària. I, al Vallès Oriental, amb 16 equips d’atenció primària que atenen en 26 centres d’atenció primària, 10 consultoris locals i un centre d’urgències d’atenció primària.