A partir del setembre de 2022 la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB), amb campus a Bellaterra, posarà en marxa una reordenació dels serveis de transport de viatgers per carretera per accedir al campus amb l’objectiu, indiquen, de fer el servei més eficient i sostenible. Les parades dels autobusos interurbans es concentraran en dos únics punts en lloc d’haver de fer tota la volta al campus, el que suposava una desena de parades. 

Les noves parades s’ubicaran en llocs que permeten arribar caminant als principals punts del campus en menys de 10 minuts, i connectaran amb els autobusos interns de la UAB. Els autobusos interurbans que arriben al campus de Cerdanyola procedeixen de 87 municipis de tot Catalunya. Els nous recorreguts suposaran un estalvi d’emissions de gasos contaminants calculat en prop de 32 tones de CO2 a l’atmosfera a l’any, segons indiquen des de l’Autònoma.

Les noves parades les utilitzaran totes les línies a excepció de dues de les línies del servei intern de la UAB, la línia Barcelona-Cerdanyola-UAB, els serveis setmanals i els nocturns, que continuaran fent els mateixos recorreguts i parades.

Més oferta, creixement de contaminació

Fonts de la UAB expliquen que el campus ha viscut un creixement de l’oferta de serveis interurbans d’autobús en els darrers anys que ha generat una sobreocupació en alguns espais viaris, i especialment en les parades assignades, cosa que ha donat lloc a un increment dels temps de desplaçament i un augment de sorolls i contaminació, atès que s’ha passat de 63 municipis connectats amb el campus el 2016 a 87 el 2022.  

Actualment utilitzen aquest servei 1.700 persones, tot i que el poden arribar a utilitzar fins a 3.000 persones. A la UAB arriben diàriament 16 línies d’autobús interurbà que connecten el campus amb gran part del territori de Catalunya, concretament amb 50 municipis. A més d’aquestes 16 línies, hi ha 4 línies més que donen servei a la UAB de forma setmanal que connecten el campus amb més d’una trentena de municipis.

El Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori, amb la col·laboració de la Direcció General de Mobilitat i Transport de la Generalitat, ha traçat un nou esquema dels serveis d’autobús que donen accés al campus de la UAB que consideren “més eficient”.

Dues parades

La reordenació a partir del setembre la UAB concentra en dos punts les parades dels autobusos interurbans:
 
– A la zona Eix central/FGC (parada nord): com a punt de referència de les línies que accedeixen per la carretera de Serragalliners (autobusos de Berga, Manresa i Olesa-Terrassa).
 
– A la zona Eix central/SAF/Ciències (parada sud): resta d’autobusos que hi accedeixen pel sud, per l’AP-7.


 Aquestes dues parades, afegeixen des de la UAB, s’ubiquen en punts cèntrics i propers a la majoria d’edificis del campus, cosa que “garanteix una bona cobertura caminant, en menys de 10 minuts, als principals llocs del campus”. Igualment, asseguren, “també es garanteix l’accessibilitat amb els autobusos de la UAB que donen servei a l’interior del campus”.
 
Els nous recorreguts suposaran un estalvi del combustible consumit, així com d’emissions de gasos contaminants, calculats en prop de 32 tones de CO₂ a l’atmosfera a l’any.
  
En aquests moments, la UAB està adequant les noves parades que entraran en funcionament al setembre, per a “garantir una espera còmoda i segura dels autobusos, garantint-ne l’accessibilitat i seguretat de les persones usuàries” i dels autobusos. 

FOTO PORTADA: L’eix central del campus de la UAB renovat el mes d’octubre del 2021 | Pau Berenguer