Un any més, s’acosta la Festa Major i seguim amb l’esperança de recuperar l’esperit d’unió veïnal que sempre l’havia caracteritzada i que s’ha anat perdent any rere any.

Un any més, s’ha organitzat sense els joves i amb una creixent tensió entre les entitats que hi participen i l’EMD.

Un any més, viurem una festa major organitzada per una institució que deixa fora a una part dels veïns.

Esperem que amb la col·laboració de tots, aconseguim recuperar l’esperit d’Unió veïnal fent que l’organització de la festa sigui amb la participació de tots sense imposicions de caire institucional.

Bona Festa Major!

Laura Batalla
Laura Batalla


Vocal d’Esquerra Republicana a l’EMD de Bellaterra i Coordinadora de la Taula Cívica de Bellaterra