A data 3 d’octubre de 2022 va quedar aprovat el pressupost de l’EMD de Bellaterra per aquest mateix any 2022. Es tracta d’un model simplificat de comptabilitat que han d’aplicar els municipis que no superen els 3 milions d’euros a gestionar. En el cas de l’EMD de Bellaterra, el pressupost a gestionar aquest any sumarà la xifra de 875.818 euros.

De fet, tant el Compte General del 2021 com el Pressupost pel 2022 es van aprovar sense consens, és a dir, amb els vots en contra de l’oposició. “No volem tenir res a veure amb la gestió econòmica d’aquesta EMD fins el dia d’avui”, etzibava Quim Oltra (ERC). En la mateixa línia es pronunciava Jordi Macarulla (Convergents), qui deia que no estava d’acord amb la forma de distribuir-lo: “no votarem res de números, més que res perquè no coneixem el detall ni estem d’acord amb la distribució”.

També va haver-hi desacord en la idoneïtat d’utilitzar una línia de crèdit per finançar l’entitat. L’oposició assenyalava que podrien optar per altres mètodes com una bestreta de l’Ajuntament de Cerdanyola, que no comportaria una càrrega d’impostos sobre l’EMD. En canvi, el govern ho justificava per poder-se fer càrrec d’algunes factures, abans no es cobrin les diferents subvencions de la Diputació, entre altres. I així contrarestar “una falta de liquiditat ocasionada pel decalatge temporal entre la realització dels pagaments i els ingressos pendents de cobrament”, sobretot en relació a les dues aportacions econòmiques que fa l’Ajuntament de Cerdanyola a l’EMD de Bellaterra, els mesos de gener i juliol.

Amb tot, argumentaven que són “necessitats transitòries de tresoreria, per raons de pagaments ineludibles que no es poden ajornar” i el vocal de Gent per Bellaterra, Guillem Nadal, afegia: “no conec cap administració que no disposi d’una pòlissa de crèdit i, a més, no tenim deutes i tenim una EMD sanejada”. Nadal defensava la fórmula i afirmava com el govern no volia demorar el procés, motiu pel qual van rebutjar la petició del vocal d’ERC de deixar el punt sobre la taula i tornar-lo a tractar, amb més informació i consens, al proper ple.

Pel que fa a Convergents, Macarulla deia que s’hauria d’haver estat més “creatiu” buscant una millor forma de finançament, “perquè és massa fàcil i recurrent des de fa massa anys”. Tot i així, el president de l’EMD era del parer que “l’EMD tingui una pòlissa de crèdit el més gran possible perquè vagi tranquil·la i puguem pagar a les empreses quan abans millor”. En aquests moments el president va afimar que l’EMD paga entre 30 i 60 dies i l’import de la pòlissa s’ha reduït respecte anys anteriors, sumant un total de 85.000 euros amb el Banc Sabadell.

El pressupost de l’EMD de Bellaterra per aquest 2022

Repartit en 6 capítols, el pressupost de l’EMD de Bellaterra puja fins a 157.000 euros, en números rodons, pel que fa a inversions i 718.000 euros de despesa corrent, un total de 875.000 euros en números totals i en gros. El capítol que s’endú més pes dins la despesa corrent és el de Festes i Actes Populars que se situa en 100.000 euros aproximadament, un augment respecte anys anteriors que se situava entre els 70 i 90.000 euros. El segueix ben de prop el Manteniment en Espai Públic, que suma 98.000 euros i on també està inclosa el servei de jardineria i brigada de l’EMD.

Pel que fa a les inversions destaca el projecte amb el nom “Pla Xarxa Diputació“, entre altres. Pel que fa a ingressos, Guillem Nadal va anunciar que aquest any finalment s’hauria pogut cobrar 40.000 euros dels 137.000 que, segons l’EMD, l’Ajuntament deu a la nostra entitat. Es tractaria d’un deute que des de l’EMD s’argumenta que es té des de 2013 i actualment els serveis del consistori ho haurien revisat i arribat a la conclusió que del total, 40.000 serien correctes i els hauria liquidat.

Podeu consultar totes les partides d’inversions i despeses al gràfic interactiu de a continuació:

Finalment van apuntar que el capítol d’inversions era molt més alt que la pòlissa contractada, cosa que significa que “la caixa està molt ben quadrada per poder finançar aquestes inversions”. En aquest cas l’oposició els va felicitar per aquesta rebaixa de l’import en el crèdit, però tot i així van votar en contra afirmant que: “suposo que no els sorprèn i, de fet, ni els importa que votem en contra, perquè vostès tenen majoria absoluta i l’executen plàcidament”.

15 dies d’Exposició Pública del Compte General

El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes serà
exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Un cop
examinades aquestes per la Comissió Especial i practicades per aquesta les
comprovacions que estimi necessàries, emetrà el seu informe.