Ple tranquil i amb molt poca assistència el que es va viure el passat dilluns 17 d’octubre a Bellaterra. I és que del total de 9 vocals, 4 van excusar la seva presència. Van ser l’abans vocal de Convergents, Jordi Macarulla – a partir d’aquest mateix ple, actual vocal no adscrit -, Laura Batalla (ERC), Ramon Sans (Gent per Bellaterra) i Mike Puchol (Gent per Bellaterra).

Tot i així, la sessió va poder tirar endavant de forma molt ajustada, ja que es demanava la meitat de membres assistents, més u, per poder celebrar el ple.

El més destacat va ser el compromís que va adquirir el govern bellaterrenc de “posar-se en marxa” contra el canvi climàtic i donar compliment a uns acords que ja van entomar fa 2 anys. “Han passat 2 anys i no som conscients que hagin implementat cap d’aquells acords pactats”, expressava el vocal Quim Oltra des de l’oposició. Entre ells s’hi comptava la creació d’un Pla d’Acció Contra el Canvi Climàtic, amb una dotació econòmica assignada i la Convocatòria d’una Taula de Treball amb experts en matèria climàtica, “per poder començar a moure la qüestió”. Oltra argumentava la idoneïtat de la mesura perquè “venim de l’estiu més calorós que hem viscut mai i estem a mitjans d’octubre i continua la calor amb el mosquit tigre present”. Sense comentaris, el govern de l’EMD va aixecar el braç i el punt va quedar aprovat per unanimitat.

A continuació, i també empès per les mocions dels dos grups a l’oposició, el govern bellaterrenc va comprometre’s a explorar la possibilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques al sostre de l’edifici públic de l’EMD. De fet, va dir que ja estaven estudiant dues possibles subvencions, però va posar èmfasi en no posar extremada pressió sobre la data, ja que no s’adeia a la capacitat inversora de l’administració. En tot cas, el president va expressar que “segur que trobarien una solució abans del 2025”, termini que es marquen més o menys totes les administracions per fer aquest pas.

En aquest mateix plenari també es va aprovar incrementar la fiança a empreses audiovisuals que vulguin venir a filmar en cases o espais de Bellaterra i facin ús de la via pública. Una fiança que aniria acompanyada de sancions econòmiques i la prohibició de no tornar a gravar a Bellaterra en els pròxims 2 anys, en cas que les productores incomplissin l’hora d’inici o final del permís. Actualment l’EMD cobra una taxa d’ocupació de la via pública per aquesta activitat econòmica que, segons va afirmar el president, “ens està donant uns beneficis importants a l’EMD”.

Altres dues modificacions de taxes van ser la del preu dels tallers culturals impartits des de l’EMD de Bellaterra – que es va fixar d’acord a l’increment de l’IPC aplicat a partir de setembre – i la taxa per l’ús de dues sales del Centre Cívic del Turó de Sant Pau, com ja s’està aplicant al Centre Cívic de Bellaterra. Aquesta última la van aprovar perquè els veïns o empreses puguin “llogar” les sales en cas que ho desitgin.

Altres temes que es van tocar va ser la retirada d’una tanca que hi ha situada darrera la parròquia de la Santa Creu de Bellaterra, propietat del bisbat però que, segons sosté el govern bellaterrenc, està envaïnt 4 metres de terreny públic. Més difícil i “car” deien que seria l’arranjament de tota la zona on conflueix la riera, ja que actualment qui en fa el manteniment és la brigada de l’EMD i ha de demanar accés als veïns des de les seves parcel·les particulars per fer-ne la neteja. Tots els grups van votar a favor de la moció, en el benentès de no utiitzar l’espai com una zona d’esbarjo i passeig.

Valoració “molt bona” de la participació dels joves a la Festa Major

En l’espai de precs i preguntes van aparèixer, entre altres, les noves rotondes del Camí Antic, de les quals se’n qüestionaven els seus angles de gir. Des de Gent per Bellaterra, Guillem Nadal va destacar com els angles eren correctes i no tenien constància que hi hagués quedat cap vehicle encallat. Una mesura que valoraven positivament perquè “han aconseguit baixar la velocitat a la via”, igual que valoren positivament les noves actuacions fetes a l’entorn de l’escola Ramon Fuster i la participació dels joves a la Festa Major. Respecte la primera qüestió, deien que les rotondes són una bona mesura alternativa “al no poder utilitzar les pilones“. Pel que fa al segon, consideren que la circulació ha millorat “de forma clara” a l’entorn de l’escola Ramon Fuster, impedint el “col·lapse permanent” de la zona. De cara al tercer, valoraven com a “molt bona” la participació dels joves a la Festa Major, després d’haver-los convocat a un procés participatiu per recollir les seves propostes, això sí, només entre els bellaterrencs d’entre 12 i 20 anys, dels quals en van participar entre una i dues desenes.

Des d’ERC, Quim Oltra els demanava de “sustentar aquesta participació en dades” i Ramon Andreu, el president, li contestava: “La participació del jovent ha estat molt més alta en totes les activitats, ara no tenim dades però li podem passar (…) activitats com la baixada de carros o les activitats esportives han millorat…” Tot i així, lamentava no haver pogut posar en marxa activitats proposades pels adolescents convocats en relació als gamers i als e-sports. En conclusió va dir que la participació “ha estat més bona i s’ha incrementat” en aquesta Festa Major 2022.

Per acabar, respecte els Camins Escolars a Bellaterra el president de l’EMD va dir que era “un projecte viu”. Finalment tots els grups van celebrar el cobrament de 40.000 euros per part de l’Ajuntament de Cerdanyola que ja eren considerats de dubtós cobrament.

Aquí podeu recuperar el ple complet:

FOTO: El ple de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD de Bellaterra reunit el 17 d’octubre del 2022