El cap de setmana del 19 i 20 de novembre ens arribaven nombrosos vídeos de diferents veïns de Bellaterra que havien vist un senglar passejar pels principals carrers de Bellaterra. De fet, es tracta d’una situació més habitual en municipis com Sant Cugat o Cerdanyola, limítrofs amb el Parc Natural de Collserola. Tot i així Bellaterra, ubicada a la Serra de Galliners i en contacte directe amb el Camí Verd del Vallès i les zones boscoses del campus de la Universitat Autònoma i el Pla dels Estels, també disposa de diferents àrees verdes que fan de connector i corredor natural per diferent fauna.

A continuació us presentem 3 vídeos del passeig de l’animal per Bellaterra, qui va ser vist per primera vegada a les 17 h de la tarda pel carrer Sant Pancraç i va baixar pel carrer Josep Maria Marcet, fins arribar a la plaça del Pi on està l’estació de Bellaterra. L’animal va anar gairebé sempre per la vorera, menys quan va veure una bossa d’escombreries al mig del carrer. Finalment, va continuar el seu recorregut pel Camí dels Enamorats, sempre a la recerca de menjar.

Amb tot, les recomanacions del Parc Natural de Collserola per quan ens trobem davant d’aquest animal són:

  • En cas de trobada no us hi apropeu, ja que poden reaccionar amb agressivitat.
  • No els hi doneu de menjar.
  • Feu soroll i gesticuleu per allunyar-los.
  • Si teniu menjar, estigueu alerta i controleu les vostres bosses.
  • A la xarxa viària conduiu amb atenció ja que poden crear la carretera i provocar una col·lisió.

Població de senglars a Catalunya segons el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica

Parc Natural de Collserola, on la caça i batuda de senglars estan regulades pel parc

IMATGES: Cedides