El darrer any, també a Bellaterra, ha estat marcat per l’arribada de desenes de persones refugiades ucraïneses. Amb ells i elles hem establert un vincle i alguns han decidit instal·lar-se definitivament aquí. Ara bé, a banda d’aquests nouvinguts, Bellaterra ja fa anys que acull nacionalitats diverses.

És per aquest motiu que, ara que comença un nou any, aprofitem per fer balanç. D’on som els bellaterrencs? Quins són els continents d’origen i les diferents nacionalitats? Us donem algunes xifres per respondre aquestes preguntes.

Segons les últimes dades presentades per Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) de l’any 2021, el percentatge de bellaterrencs de procedència no espanyola és baix i se situa al voltant d’un 10% de la població. Els països de procedència són diversos i mantenen una similitud semblant entre homes i dones.

D’un total de 2.654 persones, 1329 són homes i 1325 dones. 144 – en el cas dels homes – tenen nacionalitat estrangera i 148 – en el cas de les dones.

El percentatge d’estrangers encara es redueix més quan ens fixem en aquells que són de procedència no-europea, és a dir, extracomunitaris, que suposen un 3,8 % de la població bellaterrenca.

Major procedència d’Amèrica del Nord i Central

Dins d’aquest gruix de població, la major part d’ells són d’Amèrica del Nord i Amèrica Central, un total de 36 bellaterrencs i bellaterrenques. Els segueixen els qui procedeixen d’Amèrica del Sud que són, en concret, 29. Els bellaterrencs que tenen procedència africana, asiàtica o d’Oceania, queda bastant igualat, amb 23 i 24 persones respectivament.

Més dones desplaçades des d’Amèrica del Nord i del Sud

Si ens centrem en el cas específic d’homes i dones, veiem que les dones d’origen no-europeu procedeixen majoritàriament d’Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i Amèrica Central. De fet, el percentatge de dones respecte al total de població d’origen americà és del 72%, tot i que la tendència on s’accentua més és en el cas d’Amèrica del sud, d’on el gairebé 80% de qui prové són dones.

El 86% de bellaterrencs d’origen africà són homes

En canvi, en el cas de bellaterrencs de procedència africana, asiàtica i d’Oceania, la tendència és justament la contrària. El cas més destacable és el del continent africà, d’on el 86% dels procedents són homes.

Unes xifres petites, però que ens permeten seguir l’evolució de la població any a any a Bellaterra.

FOTO: Mapa de classificació per procedència // Aina Sanllehí Galera