L’accés amb patinets al transport públic està prohibida des d’aquest dimecres 1 de febrer. Així, els bellaterrencs ja no poden accedir ni als busos urbans ni als Ferrocarrils de la Generalitat amb vehicles de mobilitat personal elèctrics. La sanció per incomplir la normativa és de 200 euros. Les bicicletes elèctriques sí que poden accedir-hi.

Es tracta d’una decisió de l’Autoritat del Transport Metropolità, que va prendre després que el 17 de novembre passat un d’aquests aparells explotés i s’incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. La prohibició s’estableix per sis mesos, a l’espera de redactar una nova regulació. 

En un comunicat, l’ATM subratllava que amb aquesta decisió preval el principi de seguretat preventiva que regeix per als operadors quant a la protecció d’usuaris, treballadors i instal·lacions. Durant aquest temps, l’Àrea Metropolitana de Barcelona permetrà que els patinets i la resta de vehicles de mobilitat personal es puguin aparcar de manera segura als mòduls del Bicibox, el servei metropolità d’aparcament de bicicletes.

Els motius

Entre les principals causes de risc detectades que fan adoptar la mesura hi són l’explosió i inflamabilitat, per sobrecàrrega o defecte de la bateria, sigui causat per cops o contacte amb l’aigua, ja que les bateries dels patinets i monocicles hi estan més exposades a causa de la seva posició especialment desprotegida, sota la plataforma del pati i arran de terra. Les bateries d’aquests dos vehicles elèctrics també es consideren vulnerables a la seva manipulació o alteració del producte original.

D’altra banda, l‘alta toxicitat dels fums produïts en tals incendis -i més en espais tancats, densament ocupats i en un vehicle en marxa- així com la ràpida propagació de les flames i la dificultat d’apagar aquests tipus de focs, augmenten la gravetat del risc. Amb tot, fins que no es conclogui en quines condicions es garanteix la seguretat d’aquests vehicles de mobilitat personal, s’opta per no permetre el seu accés.