El mes de febrer de 2016, ara farà 7 anys, naixia la Taula Cívica de Bellaterra. Una federació d’entitats o punt de trobada de totes les associacions de Bellaterra. En suma, eren una catorzena d’entitats que volien fer créixer la participació veïnal, política i cultural dels bellaterrencs i bellaterrenques, debatre, consolidar i millorar Bellaterra.

Com neix la idea de crear aquest espai a Bellaterra? Per què és necessari un punt de trobada com aquest? Amb quina voluntat es crea? En parlem amb Enric Pallàs, fundador i antic coordindor de la Taula Cívica de Bellaterra fins el febrer de 2020

Enric, com neix la idea de crear una Taula Cívica a Bellaterra?

La idea va néixer en el sí de les reunions que teníem els membres del Secretariat Territorial de l’ANC, “Bellaterra per la Independència”, regularment després de les eleccions municipals de maig del 2015.

El full de ruta de l’Assemblea Nacional Catalana ens encarregava que: “Als pobles i barris de les grans ciutats hi haurem d’estendre i afermar les taules o plataformes unitàries que permetin unir la majoria del poble amb les institucions que representen el país, treballant en tres línies prioritàries: mantenir l’activitat normal del país, eixamplar la base social i organitzar mobilitzacions massives.  A Bellaterra, però, les necessitats eren més de comunicació entre entitats, per ajudar a millorar la dinàmica municipal del nostre poble.

Per què Bellaterra necessita un espai com aquest?

Bellaterra tenia i té un munt d’entitats que no estaven gaire coordinades entre sí. Algunes participaven al Consell de Cultura de l’EMD, però era bàsicament per organitzar les festes de Nadal, Reis i Festa Major. 

Per això, el 10 de desembre de 2015 vam demanar participar al Consell de Cultura i com a representants de l’ANC en Carles Pla, secretari, i jo mateix, coordinador, vam presentar la idea. Vàrem fer la proposta de crear una Taula Cívica que reunís els representants de les entitats que voluntàriament s’hi apuntessin. Així, el 9 de febrer de 2016 es va crear amb 14 entitats adherides i 6 més que hi varen donar suport explícit. 

De fet, va néixer amb la voluntat de ser el més àmplia possible i restar oberta a la participació de totes les persones que, a través de la seva vinculació amb grups ciutadans de Bellaterra, vulguin disposar d’un espai on compartir les inquietuds dels seus associats, fer una major difusió dels problemes que afectin a la comunitat i treballar col·lectivament per trobar-hi solucions. 

Una de les primeres trobades de la Taula Cívica de Bellaterra l’any 2016 | Jordi Tardós

Quins acostumen a ser els temes principals a tractar? 

Els temes que s’hi tracten s’agrupen en quatre àmbits d’actuació: Mobilitat, Sanitat i Solidaritat, Cultura i Sostenibilitat. 

La Taula Cívica ha lluitat per la instal·lació de desfibril·ladors, la creació d’un Centre Mèdic per Bellaterra o Plans de Mobilitat. Creus que aquestes són les grans fites que s’han aconseguit a partir de la Taula? 

Un dels primers temes que ens vàrem trobar va ser la proposta de l’Ajuntament d’instal·lar desfibril·ladors al municipi. La TCB va coordinar amb l’EMD i l’Ajuntament la instal·lació de tres desfibril·ladors a Bellaterra i la llista de voluntaris per fer la formació i saber utilitzar-los.

La comissió de sanitat va coordinar també les primeres campanyes de donació de sang, que posteriorment va assumir l’EMD. Va lluitar moltíssim per aconseguir un centre mèdic a Bellaterra, amb reunions al més alt nivell, manifestació a la Plaça del Pi, pancartes i recollida de signatures el 2017. Dissortadament encara és un tema pendent. 

Es va treballar molt per aconseguir un pla de mobilitat per tota Bellaterra, pla de camins segurs a l’escola. Es treballà el tema de seguretat, amb reunions amb la regidora responsable i es preparà el col·loqui sobre el Pla General de Mobilitat amb el conseller responsable. 

“La falta d’entesa entre l’EMD i l’Ajuntament dificulta la majoria de propostes”

Fruit del treball conjunt, durant el 2018 lAssociació de Veïns de Can Domènec i la Unió de Veïns de Bellaterra es fusionen.

Sí. El 2018 es constata que la falta d’entesa entre l’EMD i l’Ajuntament dificulta la majoria de propostes per aconseguir millores substancials. Per intentar millorar aquesta relació, es presenta una queixa al Síndic de Greuges, que contacta amb les dues administracions per demanar explicacions. 

Així mateix, es fan reunions amb representants de la comissió Bellaterra és Sant Cugat per tal que les entitats de la TCB tinguin informació de primera mà.

El més important va ser la bona comunicació entre les entitats participants. 

Quines qüestions hi ha ara mateix sobre la taula?

La pandèmia del 2020 va representar una aturada en la bona marxa de la Taula. A finals del 2021 i durant el 2022 es va reprendre l’activitat. Es segueix treballant el tema de sanitat, seguretat, mobilitat i dinamització del Centre Cívic. Costa, però, aconseguir les participacions d’abans. 

“De les 14 entitats que inicialment constituïen la Taula el 2016 es va passar a 24 entitats el 2019”

Com aconseguiu que la participació del veïnat sigui el més àmplia possible? 

La participació a la Taula està reservada a representants de les entitats que desenvolupen la seva activitat a Bellaterra. La seva participació depèn que es formulin propostes de temes que interessin. Cal trobar-los i proposar-los. 

De les 14 entitats que inicialment constituïen la Taula el 2016 es va passar a 24 entitats el 2019.

Reunió d’una Taula Cívica | Jordi Tardós

“Les dificultats de coordinació amb l’EMD desanimen a les entitats a reunir-se”

Com creus que podria millorar en aquest sentit?

Cal tornar a trobar projectes que motivin la participació. Les dificultats de coordinació amb l’EMD desanimen a les entitats a reunir-se per trobar punts comuns de reivindicació i millora. La possibilitat de noves majories en les properes eleccions municipals potser podria ajudar a reprendre la il·lusió per treballar per la millora del nostre poble.  

Les entitats que es van vincular inicialment a la Taula Cívica de Bellaterra

 • Les quatre associacions de veïns de Bellaterra:
  • Unió de Veïns de Bellaterra
  • Associació de Veïns de Terranova, 
  • Associació de Veïns Can Domènech
  • Associació de Veïns Turó de Sant Pau
 • Quatre associacions culturals:
  • Amics de Sant Pau del Riu Sec
  • Coral Turó de Sant Pau
  • Teatre La Inestable de Bellaterra
  • Associació Fòrum Bellaterra
 • Tres entitats polítiques:
  • CDC de Bellaterra
  • ERC de Bellaterra
  • Agrupació d’Electors Àlvar Roda
 • Una Associació de joves:
  • Grup Escolta Bellaterra
 • Un club social i esportiu
  • Club Bellaterra
 • Una Associació independentista
  • Bellaterra per la Independència ANC

Les entitats que actualment formen part de la Taula Cívica de Bellaterra

 1. Associació de Veïns de Terranova                   
 2. Amics de Sant Pau del Riu Sec
 3. Coral del Turó de Sant Pau                   
 4. Grup Escolta Bellaterra
 5. Associació Cultural La Inestable
 6. Associació Fòrum Bellaterra
 7. Esquerra Republicana de Catalunya                
 8. Bellaterra per la Independència ANC              
 9. Club Bellaterra
 10. Unió de Veïns de Bellaterra                 
 11. Agrupació d’Electors Àlvar Roda          
 12. Associació de Veïns Turó de Sant Pau             
 13. La Llar d’en Pitus                      
 14. Bellaterra Contra la Interpolar             
 15. Associació afectats per l’antena de l’església 
 16. Escola el Til·ler  
 17. Bellaterra Diari
 18. Convergents
 19. Associació Bellaterra BV-1414                        
 20. Penya blaugrana de Bellaterra 
 21. Associació Bellaterra Comerç  
 22. Comissió Bellaterra/Sant Cugat
 23. Unió Muntanyenca de Bellaterra