Esquerra Republicana, juntament amb el PSC i els comuns, han aprovat en ple parlamentari una revisió de la Llei d’acompanyament dels pressupostos que permetrà que les EMD catalanes puguin gaudir de més eines per millorar el seu finançament. L’objectiu de la reformulació del text legal no és un altre que reequilibrar els recursos que reben les Entitats Municipals Descentralitzades, com és el cas de Bellaterra.

Així doncs, s’han incorporat algunes esmenes que preveuen un avenç en la peculiar forma de govern que caracteritza aquestes administracions locals. Els canvis legislatius afectaran a les 65 Entitats Municipals Descentralitzades que hi ha arreu del territori català.

Incorporacions a la Llei

De les esmenes aprovades, destaca que es vetlli per evitar l’infrafinançament econòmic d’aquestes entitats locals. Serà el Fons de Cooperació Local, a través del qual se sustenten pressupostàriament les EMD, el que tingui en compte el nombre d’habitants i les competències que té l’administració en qüestió. D’aquesta manera, s’equilibraria la distribució dels fons en funció del volum poblacional de cada Entitat Municipal Descentralitzada.

Una altra de les modificacions que s’introdueixen és l’accés d’aquestes administracions locals a les convocatòries de subvencions. Amb aquesta incorporació legislativa, les EMD podran optar a recursos de la Generalitat destinats al món local sense cap tipus d’obstacle. Cal recordar que, fins ara, entitats com la de Bellaterra, eren excloses d’aquestes borses d’ajuts, ja que no figuraven pròpiament com a municipi.

Finalment, també destaca que la revisió de la Llei d’acompanyament dels impostos permetrà donar a les Entitats Municipals Descentralitzades la possibilitat de mancomunar els seus serveis locals. És a dir, es donarà l’oportunitat de poder actuar conjuntament amb altres actors per facilitar la prestació de serveis en el seu domini.

Antecedents

Per acabar, el grup parlamentari d’Esquerra Republicana destaca com, ja el 2022, va mostrar el seu compromís en dotar de més eines a les administracions com la de Bellaterra. El juny de l’any passat, el 2021, el partit repúblicà va registrar una proposta de resolució, avalada pel parlament, que exigia a l’Estat espanyol incloure les EMDs a les convocatòries del fons europeu, com si es tractessin d’un municipi més.