Bellaterra està a tocar dels 3.000 habitants. Amb 2.996 persones, el poble continua creixent any rere any, exactament un 10,19% respecte fa deu anys. Això és el que revela l’estudi demogràfic anual de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’IDESCAT. Quines són les altres claus que se n’extreuen de l’informe de 2022? L’evolució històrica de la població, la mitjana d’edat dels habitants o quin és el seu origen, entre d’altres.

L’entitat singular de la població de Bellaterra, com la denominen a l’IDESCAT, es va dividir en dues seccions censals el 2019. Aquestes inclouen les urbanitzacions de Bellaterra, de Terranova, Can Fatjó dels Aurons i els habitatges del Turó de Sant Pau. Si se suma la població de les dues “zones administratives”, s’arriba a un total de 2.996 persones habitant actualment a Bellaterra, amb la particularitat que hi ha el mateix nombre d’homes que de dones: 1473.

La població continua pujant de manera progressiva

La població està tocant els 3.000, però no és pas la xifra històrica més alta; el 2009 va ser l’any en què va viure més gent a Bellaterra, unes 3.432 persones. La dada d’aquell any va ser la culminació d’una tendència incremental que s’experimentava des d’almenys l’any 2000, és a dir, d’ençà que es tenen dades de l’entitat singular. Tot seguit, el 2010 es va aconseguir la segona xifra més alta, arribant a 3.356 persones.

Per contra, el 2011 hi va haver una forta baixada de la població que encara no s’ha recuperat. Es van perdre fins a 657 habitants respecte al 2010, quedant-se en 2699. A partir d’aquesta disminució, la població va quedar estancada durant 5 anys al voltant dels 2.700 habitants. El 2016 es va iniciar un lent, però constant, augment que s’arrossega des dels últims 7 anys. El 2022 està sent el pic d’aquesta tendència, tenint un 10,19% més de població que deu anys enrere i sumant 50 persones respecte al 2021.

La mitjana d’edat de Bellaterra és de 42,06 anys

La mitjana d’edat dels bellaterrencs se situa en els 42,06 anys, sent 49 l’edat més repetida amb 62 persones i no havent-hi cap persona amb 99 anys, però sí una amb 100. Per contra, a l’altre extrem de la vida, s’observa que hi ha 27 nadons amb 1 any o menys.

Entrant més a fons en la piràmide poblacional, es pot veure que els habitants de Bellaterra entre 10 i 24 anys acumulen fins a 713 persones, i entre els 45 i els 49, 688. Aquests són els pics més destacats quant a gruix poblacional es refereix, però també és definitori el gran nombre de persones que hi ha en edat de jubilació – més de 60, més o menys – en comparació amb la poca quantitat de persones que es troben entre els 25 i els 44 anys; 765 enfront de 555, respectivament.

Amb aquestes últimes dades es pot dir que Bellaterra té una població envellida, ja que el 7,6% de la població supera els 60 anys, i un 32,4% els 50. Per contra, com ja s’ha mencionat anteriorment, el primer pic poblacional es troba entre els 10 i els 24 anys, dada que assenyala aquesta franja d’edat com l’hipotètic gruix d’habitants de Bellaterra en un futur.

Finalment, pel que fa a les diferenciacions per gènere, la franja d’edat més poblada pels homes és la de 15-19 (138), en el cas de les dones, és la dels 45-49 (133). Així doncs, hi ha més homes joves que dones – de 10 a 24 -, 386 enfront de 327, però, en canvi, hi ha més dones majors de 60 anys que homes, 434 enfront de 394, respectivament. Per acabar, i com a curiositat, només hi ha una persona que té més de 100 anys i és una dona.

El 76,2% de la població de Bellaterra és catalana

2.285 dels veïns de Bellaterra són d’origen català, és a dir, el 76,2%. D’aquests, 893 (39%) són nascuts al Vallès Occidental i els altres 1.392 (61%) provenen d’altres comarques del territori català. Pel que fa als vinguts de la resta de l’Estat espanyol, aquests són 281, suposant el 9,3% de la població. Finalment, hi ha 291 bellaterrencs provinents d’altres països, representant el 14,4% del total.

Fent clic als gràfics interactius anteriors podeu consultar totes les dades

FOTO PORTADA: Imatge de diversos bellaterrencs durant la Festa Holi a la Festa Major de Bellaterra 2018 | Albert Trepat