El Consell Metropolità va aprovar inicialment el passat 21 de març un nou pla urbanístic per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la població i fer front als nous reptes, se substituirà el text que porta en vigor des del 1976. Fins al 30 d’octubre estarà obert el període en què ciutadans i entitats podran fer al·legacions.

El Pla Director Urbanístic de l’AMB – el PDU – pretén ordenar i planificar l’estructura metropolitana de Barcelona per aconseguir una àrea més eficient cap al 2050. Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i fer front a la descarbonització i el canvi climàtic, es projecta una metròpoli “regenerada, revitalitzada, equitativa, policèntrica i cohesionada”.

Quatre eixos estratègics.

El nou pla urbanístic de l’àrea metropolitana, el PDU, es basa en quatre eixos estratègics. En primer lloc, la preservació de funcions i serveis d’ecosistemes metropolitans amb la infraestructura com a principal condicionant en el desenvolupament urbà. En segon lloc, s’aposta per la recuperació d’estructures i continuïtats urbanes per configurar una metròpolis de proximitat amb més espais oberts. En tercer lloc, es busca la regeneració urbana amb la transformació dels edificis i equipaments per redistribuir els recursos i millorar la qualitat de vida. Finalment, el quart eix s’enfoca cap a la transició econòmica, social i tecnològica amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental per adaptar-se al canvi climàtic, reaprofitar els recursos i apostar per una economia més sostenible.

Se cerca impulsar l’habitatge assequible, apostar per la descarbonització i la mobilitat sostenible i aconseguir consolidar la infraestructura verda

El PDU, a més de girar sobre els quatre eixos ja esmentats, també posa sobre la taula un seguit de propostes específiques. Aquestes busquen impulsar l’habitatge assequible, apostar per la descarbonització del transport i la mobilitat sostenible i aconseguir consolidar una estructura verda arreu de l’AMB. És així com el nou pla urbanístic projecta més de 120.000 d’habitatges sostenibles, 10 grans avingudes de més de 240 km, 870 km d’eixos verds, 15 nous pols d’atracció urbanístics i un augment del 4% de sol no urbanitzable.

El termini per presentar al·legacions estarà obert fins al 30 d’octubre

Amb l’aprovació inicial del Consell Metropolità, ja s’ha obert el període d’informació pública. Ciutadania i entitats podran presentar al·legacions que “es tindran en compte al document” fins al 30 d’octubre d’aquest any, data en què es tancarà definitivament el projecte. Pel que fa a Bellaterra, el partit polític Bellaterra Endavant proposarà la transformació de les parcel·les unifamiliars en bifamiliars perquè “és difícil que l’actual model aguanti” arran de “la precarietat de les noves generacions”. D’aquesta qüestió ja se’n va parlar al fòrum d’urbanisme i arquitectura celebrat el passat 16 de març a Bellaterra.

El nou pla urbanístic substituirà el del 1976
Aquest nou pla urbanístic de l’àrea metropolitana substituirà el “Plan General Metropolitano” de 1976. Aprovat a finals del franquisme, aquest text va suposar un avenç en la planificació de Barcelona respecte a la normativa anterior, que volia urbanitzar quasi tot el sòl de la ciutat.

FOTO PORTADA: Vista de part del Vallès des del Turó de Sant Pau a Bellaterra | Pau Quintana