Ja fa més d’un any, un grup de famílies de Bellaterra, van acollir a casa seva, famílies  i persones refugiades d’Ucraïna. 

Avui malgrat no aturar-se aquest conflicte, molts d’aquests refugiats han tornat al seu país, però encara en queden alguns vivint amb aquestes famílies.

A partir de l’ajut per donar suport a les esmentades famílies acollidores, es van organitzar comissions de treball i de seguiment en les quals hi van participar moltes veïnes i veïns, restaurants, el Club, Condis, Hostal Sant Pancraç Bonaparte, Paper’s, Umami. D’altres voluntaris van fer classes de llengua catalana i castellana, arteràpia, dinars, sortides amb els nens i les nenes, assessorament, cerca d’habitatges… i activitats per recollir diners, concerts, festes, i un llarg etc.

Com ja sabeu, a  partir d’aquest suport i de la necessitat de coordinar tants esforços, dins la comissió d’organització es va plantejar fer una associació de caire solidari, per poder actuar d’una manera més oficial i transparent. Així va néixer “Bellaterra Solidària”.

Avui Bellaterra Solidària, ja constituïda, segueix treballant i col·laborant en campanyes de cooperació, i continua la seva tasca: aconseguint aliments i vestit a unes famílies acollides de Cerdanyola; donant el suport a l’acolliment de famílies,  preparant i coordinar la recollida de material per Gàmbia, Turquia i Síria… . 

L’objectiu de Bellaterra Solidària és continuar donant suport humà i material a persones i organitzacions que necessitin l’ajut de Bellaterra.

Volem fer esment a la gran resposta dels nostres veïns i amics de Bellaterra, en totes les campanyes que s’han dut a terme: recollida de roba, d’aliments, de material sanitari, de públic i aportacions als concerts que es van fer l’estiu i, especialment, a l’aportació econòmica que va suposar la venda de loteria, al no reclamar ningú el que es va invertir. 

Bellaterra Solidària continuarà treballant i seguirà comptant amb tots vosaltres i volem encoratjar-vos a continuar amb aquesta gran solidaritat que heu demostrat. 

Moltes gràcies en nom de totes aquelles persones a les que hem pogut donar suport d’una manera o altra. 

Bellaterra, març 2023

“Bellaterra Solidària”