Els representants de l’EMD de Bellaterra es van reunir el passat dimarts 25 d’abril per celebrar el que havia de ser l’últim ple de la legislatura. En sessió extraordinària, per l’ajornament de l’ordinari del passat 17 d’abril, es va debatre sobre la proposta de demanar més finançament a l’Ajuntament de Cerdanyola perquè l’EMD es faci càrrec de la poda, l’enllumenat i la neteja viària de Bellaterra. A més, també es va acordar demanar a l’Ajuntament que inscrigui el conveni urbanístic del Club Bellaterra al registre de la propietat i es va informar sobre les despeses que l’EMD ha fet durant aquest primer trimestre de l’any, posant especial èmfasi en la contractació per valor de 18.000 euros a Televisió Sant Cugat pels programes d’entrevistes al president de l’EMD sota el nom “Bellaterra en directe“.

Gent per Bellaterra demana les competències de poda, enllumenat i neteja viària

El punt clau del ple extraordinari va ser l’intent d’aprovació per part de Gent per Bellaterra d’un pressupost de 2,6 milions per presentar a l’Ajuntament perquè l’EMD pugui assolir la poda, l’enllumenat i la neteja viària de Bellaterra. Avui dia, aquestes competències les té l’Ajuntament, però l’EMD les reclama argumentant que li pertanyen per llei.

Ara, des de la presidència de l’entitat, els han reclamat i per això s’ha elaborat un pressupost, derivat d’un informe tècnic “neutral”, per poder assolir-les. Al ple estava prevista la seva aprovació, ja que a Gent per Bellaterra els hi valien els seus propis vots, però aquests volien un acord unànime entre tots els grups del ple i per això van decidir aplaçar la qüestió una setmana.

Esquerra Republicana es volia abstenir. El principal motiu era l’elevada xifra que estaven demanant, a més del ball de nombres que, segons ERC, hi havia hagut durant l’última setmana; “primer ho valoraven en 1,4 milions, després 1,8, 2,4 i finalment ara 2,6 milions”, deia Quim Oltra, únic representant a l’oposició perquè Jordi Macarulla no va poder assistir-hi.

Així doncs, per tal d’aconseguir un acord unànime, Ramon Andreu i Gent per Bellaterra van pactar amb Esquerra Republicana ajornar la votació definitiva a un nou ple extraordinari, a més de mantenir una reunió amb l’Ajuntament de Cerdanyola. Aquesta nova sessió s’hauria de celebrar de manera imminent, ja que, com es va recordar, s’ha de dur a terme abans de la convocatòria d’eleccions.

Acord per la inscripció de l’edifici Club Bellaterra al Registre de la Propietat

Un altre dels punts tractats al ple del 25 d’abril va ser acordar demanar a l’Ajuntament la inscripció del conveni urbanístic de l’edifici del Club Bellaterra al Registre de la Propietat. Aquesta petició, que va ser acordada per unanimitat, tindrà com a objectiu garantir la preservació dels drets d’associació del Club i els drets públics inherents a l’EMD en cas que hi hagi una compravenda.

Avui dia, un d’aquests locals de darrera del Club que gestiona l’Entitat Municipal Descentralitzada s’està destinant a l’emmagatzematge del material de la brigada de manteniment de Bellaterra. L’altre és el que s’ha condicionat per la possibilitat d’acollir un consultori mèdic en un futur.

Tot seguit, amb la inscripció d’aquest conveni, també s’asseguraria que el cost dels lloguers dels locals comercials vagin sempre destinats a l’activitat esportiva d’El Club.

L’EMD duu a l’Ajuntament de Cerdanyola a judici per un deute de 90.000 euros

A la sessió també es va explicar que l’EMD ha presentat una denúncia contra l’Ajuntament de Cerdanyola per un suposat impagament de 90.000 euros, arrossegat des de 2013, per part de l’Ajuntament a l’EMD.

Segons va afirmar el president de l’entitat, Ramon Andreu, els representants polítics estarien a favor del pagament del deute, però els serveis jurídics de l’Ajuntament estarien en contra. Tot i això, avui dia, l’Ajuntament ja ha abonat 40 mil euros dels 130 totals que reclamaven davant dels tribunals.

Les despeses de l’EMD i la contractació de Televisió Sant Cugat

Finalment, l’oposició, Esquerra Republicana, va demanar informació sobre despeses concretes de l’EMD: contractació de serveis de comunicació i comptabilitat per abastir les necessitats de l’entitat; les videocàmeres que s’instal·laran a l’interior del Centre Cívic del Turó de Sant Pau; la reparació de voreres o l’elaboració d’uns clauers amb l’enllaç al canal de youtube de l’EMD per repartir entre els bellaterrencs, entre d’altres. La que es va debatre amb més força va ser la de l’emissió del programa pagat per valor de 18.000 euros a TV SantCugat sota el nom “Bellaterra en directe”.

A la sessió es va posar el focus en quant de neutral era el programa mensual contractat per l’EMD a la televisió de Sant Cugat, també al torn de precs i preguntes. Ramon Andreu va dir que no era pas un programa personalista, sinó que feia la funció de servei públic de representació de l’Entitat Municipal, ja que els bellaterrencs tenien l’oportunitat de plantejar qualsevol dubte sobre el funcionament del poble.

D’altra banda, l’oposició va demanar per què no s’havia encarregat a la televisió pública de Sabadell o de Sant Quirze la realització dels programes. El president va justificar aquesta elecció al·legant que Bellaterra no té tants vincles socials amb aquestes poblacions com sí que els té amb Sant Cugat.