L’Ajuntament de Cerdanyola ja ha designat els cerdanyolencs que estaran a les meses electorals als propers comicis municipals. S’ha fet mitjançant un ple amb un sorteig per designar el president, els vocals i els suplents. Seguint aquest enllaç podràs consultar si has estat una de les persones escollides per estar a les meses del 28 de maig.

Si t’ha tocat, has de saber que la presentació a la mesa electoral és una obligació, amb sancions econòmiques amb multes de fins a 1.800 euros o penes de presó en cas de no presentar-se. Si no t’hi pots presentar, es poden presentar al·legacions a la Junta Electoral de la Zona. Si la resolució és negativa, no es podrà presentar recurs. Les persones que formin part d’alguna mesa electoral cobraran 70 euros en dietes, a més de tenir 5 hores de festa en el lloc de treball habitual a l’endemà de les eleccions. 

Imatge de portada: arxiu de BellaterraDiari