Volem aclarir unes informacions publicades a la revista Tot Bellaterra que, com és sabut, està al dictat de l’EMD i del seu govern actual de GxB / Ramon Andreu.


Concretament, ens referim al nº 152, “Especial Eleccions”, que s’acaba de repartir. Es fa novament una manipulació de les informacions per transmetre missatges que són falsos (“Fake News”, una altra vegada). Concretament són:

  • És falsa l’afirmació que el nostre partit no inclou el punt de l’annexió a Sant Cugat en el programa. Com es pot comprovar en el punt 10 dels nostres 20 compromisos, diem textualment: “A Bellaterra Endavant, reconeixem la feina que està fent la Comissió Bellaterra és Sant Cugat per mirar d’aconseguir el seu objectiu. Donat que l’opció que Bellaterra se segregui de Cerdanyola per anar a Sant Cugat, compta amb el suport de la majoria de bellaterrencs, ho fa legítim. Tot i que el procés pot trigar uns quants anys i caldrà esperar el resultat. Per això, en aquest tema, ens comprometem a donar suport a la Comissió, sempre que es mantingui desvinculada d’un partit polític determinat i sigui realment un projecte transversal”.
  • Es fa una autèntica pirueta interessada en vincular les declaracions del Sr. Toni Morral quan era Alcalde, relacionades amb la Interpolar i l’Abocador, amb la decisió de Junts de no presentar presidenciable a Bellaterra, perquè ja els hi ha semblat bé la meva candidatura. Intenten dir que nosaltres estem a favor que es faci la Interpolar i l’Abocador, quan en els punts 17 i 18 del nostre Programa s’indica clarament que volem una Bellaterra sense Interpolar, ni Abocador.

També és lamentable veure com, intencionadament, quan es parla del nostre partit, en lloc d’utilitzar “Bellaterra Endavant”, diuen BE, perquè sembli que no som de Bellaterra: Saben perfectament que ho som 100% i, per tant, decidirem totalment des d’aquí. Quan parlen de GxB, en canvi, sempre diuen “Gent per Bellaterra”.

El darrer punt que volem assenyalar és l’interès de la revista en anticipar un Debat a TV Sant Cugat, organitzat a instàncies de Ramon Andreu, al qual no ens hi han convidat, amb l’excusa que només hi participin els partits amb representació de les darreres eleccions. No oblidem que l’EMD, és a dir tots nosaltres, hem pagat 18.000 € a TV Sant Cugat pels programes “Bellaterra en directe” que s’han emès amb una periodicitat mensual durant els darrers mesos. Una altra maniobra lamentable i manipuladora del Sr. Ramon Andreu.