Benvolguts socis i sòcies, de nou la revista TotBellaterra publica un article sobre el Club al número 152 de maig amb falsetats i un enfoc molt tendenciós, que clarament el que intenta es deixar en mal lloc la gestió de la Junta del Club i posicionar l’EMD com a benefactora de l’entitat.

Al titular diu: “L’EMD DEMANA A L’AJUNTAMENT INSCRIURE EL CONVENI URBANÍSTIC DEL CLUB AL REGISTRE DE LA PROPIETAT”.

I segueix: “Aquesta acció garantiria els drets de l’associació i s’asseguraria que el cost dels lloguers van destinats a l’activitat esportiva”.

En referència al conveni, el TotBellaterra diu que com a consequència del trespàs de qualificacions de sòl entre el Centre Civic i el Club es va generar una plusvàlua pel Club, que necessita la garantia del conveni i que els lloguers dels locals comercials han de repercutir íntegrament en l’activitat esportiva del Club.

L’objectiu de la petició d’inscriure el conveni seria que els rendiments dels lloguers no quedin en mans privades, ja que Building Center (BC) no reconeix el conveni.

PUNTS CLAU

Efectivament la validesa del conveni que tenim amb l’Ajuntament i, per tant, la vinculació de les parts, ha sigut i es una questió important, objecte de molts debats entre advocats del Club i Building Center. 

Un dels problemes és que, un cop signat el conveni al març de 2004, l’Ajuntament va obviar la seva inscripció al Registre i Building Center argumenta el seu desconeixement a l’hora d’atorgar la hipoteca, la invalida.

S’ha pogut demostrar que La Caixa, finançadora de la operació i propietària de Building Center, coneixia de sobres el conveni per altres vies, que ara no entrarem a comentar.

Però pretendre com fa el TotBellaterra, que inscrivint ARA el conveni es pugui obligar a Building Center a reconèixer la seva validesa es SENZILLAMENT DEMAGÒGIC.

REVERTIR ELS LLOGUERS AL CLUB 

Si ens atenem al que diu el conveni a la seva clàusula setena: “Totes les rendes derivades dels lloguers dels locals comercials de la zona 18, ANIRAN DESTINADES A PAGAR INICIALMENT LA INVERSIÓ REALITZADA i posteriorment, segons preveuen els estatuts del Club, s’hauran d’aplicar a la conservació i desenvolupament dels seus objectius socials sense que en cap moment, puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius”.

Per tant, PRIMER CALIA PAGAR LA HIPOTECA i després revertir els lloguers al Club, però al no haver-ho fet, això ja no és possible i, per tant, els lloguers passen a mans del titular de l’immoble.

TITULARITAT

La referència als Estatuts ja dona a entendre que la TITULARITAT DEL CLUB MAI HA ESTAT EN MANS DELS SEUS ASSOCIATS i per tant, en cas de dissolució, un cop liquidats els actius, es preveu que la Secretaria General de l’Esport en decidiria la destinació per altres entitats esportives sense ànim de lucre radicades a Bellaterra.

NO ÉS CORRECTE AFIRMAR, COM DIU EL TotBellaterra, QUE ELS SOCIS I PROPIETARIS VAN PERDRE EL PATRIMONI QUE ELS CORRESPONIA, JA QUE ELS SOCIS MAI N’HAN SIGUT PROPIETARIS.

Tampoc és veritat que el Club no hagi pagat ni una quota de la hipoteca, com diu TB. VAREM PAGAR DURANT 5 ANYS, de 2010 a 2015, però es cert que finalment no varem poder suportar aquella càrrega i ES VA DECIDIR REVERTIR AQUELLS DINERS AL CLUB DURANT 4 ANYS, fins que el JUTJAT VA DONAR LA TITULARITAT DE L’IMMOBLE A BC AL 2019.

COMPENSACIÓ PLUSVÀLUA 

La questió de la PLUSVÀLUA GENERADA PER LA APORTACIÓ DE DRET URBANÍSTIC ja es contempla al conveni a la cláusula quarta, a través de “la cessió gratuita durant 20 anys de 100 m2 d’espai d’equipaments.” I també especifica: “L’us public d’aquest espai serà el que determinin i acceptin conjuntament l’Ajuntament i el Club.”

Posteriorment, amb la creació de l’EMD, aquest espai se li va traspassar dins la relació d’actius de l’Ajuntament.

Per determinar conjuntament l’ús d’aquest espai, el Club mai ha estat consultat per l’EMD. La utilització d’una part com emmagatzematge ho considerem indigne per un espai tant cèntric i un insult pel veinat

RESUM

És evident que al Club també volem TROBAR UNA SOLUCIÓ PER DEFENSAR LA CONTINUITAT DE L’US PÚBLIC, gratuit fins el 2030, de l’espai de l’EMD al carrer Lluis de Abalo i en aquest sentit ajudarem en tot el que calgui. Però creiem que la solució només arribarà si s’estableix una negociació entre EMD i BC. 

Per la nostra banda, hem pogut signar un acord de comodat amb BC, que permet la continuïtat a l’espai actual del Club Associació.

Costa entendre la líni dura del TotBellaterra contra el Club durant aquests 12 anys, generant desconfiança sobre la gestió de la Junta, obviant el fet que Bellaterra disposa ara d’uns millors serveis que abans no tenia, independentment de qui sigui la propietat. 

Finalment, SI EMD I AJUNTAMENT NO ENS HAGUESSIN TANCAT LA PORTA cada vegada que els hem demanat el seu ajut en forma de convenis, etc, potser les coses haguessin anat millor. Només cal considerar que els puntuals i únics ajuts que hem rebut per la Festa Major representen un 0,005% del pressupost anual de l’EMD. No seria més fàcil, haver-nos donat un cop de mà i de passada “penjar-se la medalla” de salvadors ?

Que cadascú en tregui conclusions.

Jordi Fau Risques

President del Club Bellaterra