Les eleccions municipals ja són aquí i, igual que la setmana passada ens fixàvem en el nombre d’anys que ocupen de mitjana el càrrec els alcaldes de Catalunya, ara ens fixem en els seus sous.

Què cobra el president de l’EMD de Bellaterra? I els presidents de les altres EMD de Catalunya? Hi ha correlació entre el sou d’un batlle i la magnitud del municipi que governa? Avui ens fixem en les retribucions dels presidents i alcaldes de les ciutats veïnes de Cerdanyola, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Terrassa, Valldoreix o Barcelona, entre altres.

El president de Bellaterra cobra prop de 42.000 euros l’any, un 21% més que la mitjana de municipis similars en població

El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, Ramon Andreu, qui té una dedicació exclusiva al càrrec cobra prop de 42.000 euros bruts a l’any, concretament 41.790 euros anuals, és a dir, 3.482 euros mensuals. Una xifra que es va fixar el 2019, any en que es va efectuar una pujada del 25%, ja que abans la retribució percebuda era de 33.317,65 euros anuals amb dedicació parcial. Aquesta retribució suposa exactament un 20,6% més de la mitjana de Catalunya en municipis de 2.000 a 5.000 habitants, ja que Bellaterra2.996 habitants empadronats (Idescat, 2022). El salari mitjà en municipis semblants a Bellaterra se situa en els 34.654 euros anuals, és a dir 7.000 euros menys a l’any aproximadament.

En aquest mateix rang de població, l’alcalde català amb dedicació exclusiva que menys cobra és el de Cardona, 8.318 euros anuals, estant el de Bellaterra un 404% per damunt d’aquesta xifra. D’altra banda, el que més cobra és el de Creixell amb 52.466 euros anuals, és a dir, prop de 10.000 euros a l’any més. En aquest cas, el sou del president de l’EMD de Bellaterra estaria un 20% per sota.

Pel que fa a les indemnitzacions dels vocals, que no tenen un sou fix, perceben la quantitat de 90 euros per cada assistència a la Junta de Veïns – ordinària i extraordinària – i 80 euros per cada reunió de la Comissió Informativa. Des de 2019 que les retribucions del càrrec de president i les que perceben els vocals no s’han apujat.

El president de l’EMD de Valldoreix cobra 32.555 euros anuals

Josep Puig, el president de Valldoreix, cobra 32.555 euros anuals des del 2020, moment en què va passar a tenir una dedicació parcial del 75%. L’EMD veïna 8.880 habitants, és a dir, quasi sis mil habitants més que Bellaterra, i el seu president rep un sou un 22% menor que el president bellaterrenc.

I abans que es dediqués parcialment al càrrec? Quan Puig tenia una dedicació exclusiva, és a dir, abans del 2020, el seu sou continuava sent inferior al del president bellaterrenc, era de 39.339 euros anuals, encara 3.000 euros menys que el salari del càrrec bellaterrenc.

L’alcalde del Vallès Occidental que més cobra és el de Terrassa amb 76.006 euros per any

En l’àmbit del Vallès Occidental, l’alcalde de Terrassa és el que més cobra, a més de ser el segon millor pagat de Catalunya. Jordi Ballart, al càrrec des del 2019, cobra 76.006 euros a l’any, aproximadament 6.333 euros bruts al mes, sent aquesta ciutat la tercera catalana amb més població. La segueixen Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat, amb 94.000 habitants i 63.325 euros brutal anuals (5.277 mensuals) i la de Sabadell, Marta Farrés, amb 67.110 euros per 211.734 habitants, (5.592 mensuals). Tot seguit, l’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, cobra 63.325 euros anuals per una ciutat de 57.217 habitants (4.768 mensuals). Per acabar, l’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, cobra 53.065 euros bruts anuals (4.422 mensuals) per governar una ciutat de gairebé 20.000 habitants.

El sou de l’alcaldessa de Barcelona i la destinació de part d’aquest a causes socials

El sou d‘alcaldessa de Barcelona és el millor pagat de Catalunya, i el segon més elevat de tot l’Estat espanyol, només per darrere del de Madrid – José Luis Martínez Almeida té un sou de 108.517 euros anuals (9.043 mensuals). Ada Colau cobra 100.000 euros anuals (8.333 mensuals), qui governa la ciutat més poblada de tot Catalunya amb 1.620.809 habitants, també la segona a Espanya després de Madrid.

El sou de la barcelonina ha estat molt discutit durant els darrers 8 anys que duu de mandat. La seva paga bruta, amb dedicació exclusiva, és de 100.000 euros, però, segons consta al portal de transparència, d’aquests, renúncia a 56.900 euros, que els destina a causes socials. A més a més, també renúncia a totes les dietes, quedant un sou de 43.099 euros anuals (3.591 mensuals).

Tot seguit, com ja s’ha mencionat abans, el segon alcalde amb millor sou de Catalunya és el de Terrassa (76.006 euros). Els següents són el de Tarragona (73.446 euros i 132.299 habitants), el de Reus (71.196 euros i 103.477 habitants), el del Prat del Llobregat (70.750 euros i 64.132 habitants) i el de Lleida (69.252 euros i 137.856 habitants). Finalment, a la sisena posició d’aquest rànquing sorprèn la presència de l’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca que cobra 68.536 euros anuals (5.711 mensuals) per governar una ciutat de 26.965 habitants.

En línies generals, com més habitants, més sou

Finalment, podríem dir que hi ha una tendència en què, com més habitants tingui un municipi, més ben pagat estarà el sou d’alcalde o alcaldessa. És el que passa a Barcelona, Madrid o Terrassa. En canvi, hi ha anomalies en aquest plantejament, com ara el de Sant Andreu de la Barca que, amb una població de no més de 30.000 habitants, el sou oficial del governant és més alt que el de Sabadell, que és la quarta ciutat més poblada de Catalunya. Per acabar, també és curiós el cas de l’EMD de Bellaterra, que és superior al de l’EMD de Valldoreix tot i tenir quasi tres vegades menys població, 42.000 euros/any i 32.000 euros/any per Bellaterra i Valldoreix respectivament, amb 2.996 i 8.880 habitants cada barri.

Per veure més informació sobre com funciona l’EMD de Bellaterra en comparació amb altres EMD de Catalunya podeu consultar aquest reportatge elaborat per BellaterraDiari l’any 2019