Amb l’escrutini encara en marxa ja podem saber el resultat de participació de Bellaterra en aquestes eleccions municipals del 2023. Ha pujat 10 punts respecte el 2019, situant-se en el 63% de participació. Un total de 1402 bellaterrencs han excercit el seu dret a vot tant al col·legi electoral del Centre Cívic Joan Maragall com al del Turó de Sant Pau.

Més endavant podreu tenir més informació