Per segon any consecutiu, la Universitat Autònoma de Barcelona es posiciona com la millor universitat de l’Estat espanyol en el rànquing QS. En l’àmbit internacional, es situa a la posició 149, millorant 29 llocs respecte l’any passat. D’aquesta manera, la UAB entre dins el 10% de les millors universitats del món.

El QS World University Rankings és un dels molts rànquings internacional que evalúa a les universitats d’arreu del món, aquest concretament a 1.500. La UAB, en els seus indicadors, destaca en la posició 60 en sostenibilitat, en la 109 en reputació acadèmica, en la 123 en la xara internacional de recerca i en la 145 en cites acadèmiques.

En l’àmbit internacional, amb la destacable millora dels mesuradors anteriors, la Universitat Autònoma de Barcelona ha passat de la posició 178 a la 149, és a dir, ha escalat 29 posicions que li han permès entrar en el 10% de les millors universitats del món. Les que ocupen el pòdium d’aquest llistat són l’Institut Tecnològic de Massachusetts, la de Cambridge i la d’Oxford.

Tot seguit, la UAB ha tornat a revalidar la primera posició dins l’Estat espanyol, d’on s’han avaluat fins a 35 institucions d’educació superior. Seguint a l’Autònoma de Barcelona, en la posició 164, es troba la Universitat de Barcelona, en la 171 la Complutense de Madrid i en la 199 l’Autònoma de Madrid.

Com s’elabora el QS World University Rankings?

El QS sol·licita directament les dades del darrer any a les universitats per completar els indicadors anteriors, en aquest cas serien les dels curs 2022-2023. A més, també obté el nombre de cites dels darrers 6 anys a partir de la informació de la base de dades científica Scopus.

La UAB també ocupa la primera posició al rànquing CyD

El rànquing de la Fundació CyD únicament mesura l’actuació de les universitats espanyoles i ho fa utilitzant tan indicadors d’altres rànquings internacionals, com uns de propis pels centres de l’Estat. En aquest cas, la Universitat Autònoma de Barcelona torna a ocupar la primera posició, tal com ja va fer l’any passat.