El primer ple d’aquest mandat 2023-2027 va servir per posar les bases de com funcionarà l’EMD de Bellaterra durant els propers 4 anys. En ell, es va nomenar la suplent del president, constituir els grups polítics i nomenar els portaveus. A més, també es van exposar les àrees que voldrà tenir aquest nou govern i quin vocal n’assumirà les responsabilitats.

En aquest sentit, la vocal de Bellaterra Endavant! (BE!), Chus Cornellana, serà la suplent del president i pel que fa als portaveus es van nomenar Jordi Macarulla per BE, Guillem Nadal per GxB i Laura Batalla per ERC. De la mateixa manera, Norman Portell assumirà les àrees d’Economia, Transparència, Energia i Relacions amb el Turó de Sant Pau dins el govern. Chus Cornellana tindrà Seguretat, Salut Pública i Relacions amb la Comissió Bellaterra és Sant Cugat. L’àrea de Mobilitat, Nou Conveni i Relacions amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès serà per a Jordi Macarulla, l’àrea de Cultura, Comunicació i Benestar Animal per a Gemma Moliner, l’àrea d’Espai Públic, Espai Verd i Atenció Ciutadana per Lorena de la Peña i les àrees d’Urbanisme, Medi Ambient, Canvi Climàtic, Esports i la resta recauran sobre el president, Josep Maria Riba.

Un dels canvis que hi haurà respecte el govern anterior és que el president tindrà una dedicació del 75% de la jornada laboral, una xifra que es concreta en 28 hores setmanals i un sou 10.000 euros inferior al que cobrava l’antic president, és a dir de 34.848 euros anuals. Una estimació que des del govern afirmaven havien fet agafant el preu de referència de la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2023, que marca el sou dels alcaldes per a municipis de menys de 5.000 habitants – que estaria fixat en 46.464,02 euros anuals – i hi havien aplicat una reducció equivalent al 75% de la jornada. Tot i així, i com apuntava el vocal de Gent per Bellaterra (GxB), Guillem Nadal, “jo veig que es baixa el sou un 10% i la dedicació un 25%, per tant, amb tot, ha pujat”. Tot i així, també destacava com: “nosaltres, des de Gent per Bellaterra, volem fer una oposició responsable i creiem que el president de l’EMD ha de cobrar i, és més, si pogués fer una dedicació del 100%, millor que un 75%”. A més, deia, “el president de l’EMD està obligat a viure a Bellaterra i a Bellaterra no es pot viure amb 800 euros al mes, per tant, ha de tenir un sou que el possibiliti viure aquí”. “Si fos per nosaltres hauria de fer una dedicació del 100%, perquè a Bellaterra hi ha molta feina per fer i a l’EMD hi ha molta feina que no es veu”, reblava.

Laura Batalla, d’Esquerra Republicana (ERC) deixava la porta oberta a que amb el pressupost del 2023 el seu sou s’acabés d’ajustar “en funció de les tasques i volum de la feina” per evitar trobar-se “amb allò que tenim més diners a l’administració, que no pas als carrers”. També subratllava com la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fa referència als ajuntaments de menys de 5.000 habitants, i no pas a les EMD, qui tenen menys competències i, per tant, menys feina i responsabilitats.

Amb tot, Josep Maria Riba admetia que de despesa corrent “anem malament”, però que l’antiga projecció del 2023 era sobre un sou superior, cosa que els suposarà “un estalvi important que ajudarà”. “De cara al 2024 ja en parlarem”, deia el president, “primer hem d’aconseguir aprovar el pressupost del 2023, que ja en parlarem abastament en d’altres sessions”. Pel que fa a la dedicació, també admetia que: “de feina n’hi ha tota la que vulguis i més, a sobre si et fiques en coses que no són directament la teva competència en concret”. Tot i així, afirmava que havien pres aquesta decisió “per tal de reduir costos de personal i tenir tota la possible als carrers“. En tot cas, sostenia que “si tens un bon equip que faci les coses, pots estar amb aquest 75% de dedicació“. “I amb el nou pressupost estem mirant a veure si podem reduir algunes coses per veure si podem fer més neteja, més jardineria… coses que es vegin al poble i aquesta és la millor fórmula que hem trobat fins ara”.

Finalment, la retribució dels vocals per assistència als plens continuarà fixada en 90 euros per sessió. A més, hi haurà Juntes de Portaveus una setmana abans del ple, sense retribució assignada, i una Comissió d’Assessorament de la Presidència amb diferents membres del govern i una remuneració de 80 euros per sessió. Des d’ERC van criticar que de les trobades d’assessorament no se’n fes acta, ordre del dia, ni tinguessin una periodicitat clara, a més van reclamar tenir Comissions Informatives per a mantenir informada a tota l’oposició perquè “l’experiència ens diu que arribes al ple i no saps de què et parlen perquè et passen un plec de papers 3 dies abans i et demanen que ho aprovis, a més estic segura que podem aportar moltes coses”, deia Batalla. Per la seva banda, Riba deia que les trobades d’assessorament serien més o menys cada 3 setmanes i va prendre nota de l’altra petició.

Un darrer punt que va generar desacord va ser el no posar en marxa el Consell de Cultura per a l’organització de la Festa Major 2023, un organisme que utilitzava l’anterior govern per convidar a totes les entitats i associacions de Bellaterra i que organitzava la Festa Major i la Cavalcada de Reis. Concretament des d’ERC, Batalla deia que “han exclòs a l’oposició i a d’altres entitats de poder participar en la Festa Major 2023”. “De fet no ha participat ningú”, apretava Guillem Nadal des de GxB, “només les entitats que ells han decidit a dit”. Una idea que Riba va dir que reflexionaria i exposar que, de moment, “havien anat a buscar les entitats amb iniciatives més poderoses, aquelles que tenien una assignació econòmica d’altres anys i les que els havin vingut a buscar”.

Aquest primer ple es va celebrar a la sala petita de l’EMD el 17 de juliol per motius d’estalvi energètic i, en ell, la vocal Laura Batalla, d’ERC, també va prendre possessió ja que no va poder fer-ho a l’acte de constitució de la nova EMD el passat 17 de juny.