Pel que fa Congrés ja sabem què ha votat Bellaterra. Però, i pel que fa al Senat? A les eleccions generals del 23 de juliol, Bellaterra ha votat el següent:

Aquests resultats contribuiran a escollir els 208 senadors de la cambra, però també es farà a través dels Parlaments autonòmics. Recordem que a Espanya, el Congrés debat i redacta les lleis mentre que el Senat no proposa lleis, sinó que revisa i proposa canvis als projectes de Llei que venen des del Congrés.