L’actual alcalde de Cerdanyola, Carlós Cordón, ocuparà la vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així es converteix en el primer alcalde de Cerdanyola i del Vallès Occidental que ocupa una vicepresidència al govern metropolità.

El nou Consell Metropolità de l’AMB s’ha constituït avui, 28 de juny. Els grups metropolitans PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Podem-Confluència i ERC-AM han arribat a un acord per al Govern de l’AMB en el mandat 2023-20207.

Jaume Collboni, nou alcalde de Barcelona, ha estat elegit president de l’AMB a proposta del Consell d’Alcaldes, format pels 36 caps de govern dels consistoris de la metròpolis de Barcelona. Collboni ha rebut 83 vots del total dels 90 consellers que formen el Consell Metropolità.

Tot seguit, Carlos Crodón, formarà part del nou govern de l’AMB, ocupant la vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat. D’aquesta manera es converteix en el primer alcalde de Cerdanyola i del Vallès Occidental en ocupar una vicepresidència.

Per la seva part, Cordón assenyala que es tracta “d’un reconeixement a la feina ben feta per part del Vallès Occidental durant els darrers anys”. L’alcalde també avança que és “una oportunitat perquè el conjunt de l’AMB continua avançant en mobilitat, sense deixar ningú enrere”.

El nou govern de l’AMB, que compta amb set vicepresidències, ha establert com a prioritats pel mandat 2023-2027 l’habitatge assequible, la mobilitat sostenible i de baixes emissions i l’augment de l’ocupació.

Pel que fa a l’àrea que encapçala Cordón, es continuaran treballant en les estratègies per reduir la contaminació atmosfèrica i acústica. En relació a la mobilitat, es redactarà el nou Pla metropolità de mobilitat urbana, en el qual s’inclourà, entre altres, las progressiva renovació i amplificació de la flota de transport públic, la potenciació de mitjans de transport sostenible i mesures com les sones de baixes emissions (ZBE), entre d’altres.

Respecte al medi ambient, i encara en context d’emergència climàtica, continuarà el desenvolupament de més infraestructures de regeneració d’aigua i d’aprofitament d’aigües freàtiques per garantir els recursos hídrics en el futur. De la mateixa manera, s’abordaran inversions urgents necessàries en l’àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d’aigües, en especial en les grans infraestructures (col·lectors del Morrot, del Besòs i de Llevant, entre altres). També desplegarà el Pla metropolità de prevenció de residus, posant en funcionament les noves infraestructures per al tractament de la matèria orgànica.

Finalment, s’abordaran els reptes socioeconòmics de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, ocupació, innovació social i tecnològica i impuls de noves economies locals emergents. Amb la participació en la implantació de la nova economia de la digitalització i la intel·ligència artificial, s’impulsarà que el territori metropolità sigui una referència i un punt de trobada en temes de tecnologia a escala internacional.

Fotografia I Ajuntament de Cerdanyola