El Col·legi de Periodistes ha condemnat de forma completa la revista TotBellaterra, editada per Tot Edition SL i distribuida de forma mensual i gratuïta, bústia a bústia, per totes les cases i comerços de Bellaterra. La publicació ho feia des de 2015 i, ara, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha conclòs que vulnera “de forma reiterada” diversos punts del Codi Deontològic dels Periodistes. En aquesta ocasió, la denúncia no es refereix a una notícia o període en concret, sinó que fa referència a tota una publicació amb caràcter genèric.

La queixa es va presentar a l’abril del 2023 per part de l’exvocal d’ERC Bellaterra, Quim Oltra, i justifica que tal publicació “està duent a terme males praxis“, “ja que des del 2015 “no hi ha cap article firmat ni figuren els noms dels col·laboradorsles imatges no s’acrediten, i les peticions de rectificació no han estat ateses”. A més, el denunciant argumenta que l’administració de la revista (liderada per la mateixa persona des del 2015), que coincideix amb un dels fundadors del partit que ha governat l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a Bellaterra des del 2010, ha augmentat notablement el contracte mensual en publicitat amb acords menors que no requereixen concurs públic. Per últim, assegura que als actes del poble mai s’hi ha presentat un periodista representant la capçalera. Així doncs, el denunciant al·lega la possible vulneració dels punts 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 del Codi Deontològic.

Amb la informació proporcionada, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha examinat els sis darrers números de la publicació i conclou que dels set criteris indicats pel denunciantse’n vulneren quatre, ja que dels tres restants no disposa d’informació suficient per determinar si s’han incomplert.

Incompliment del punt 1: “informar de manera acurada i precisa”

En aquesta línia, el primer criteri “informar de manera acurada i precisa” es veu afectat perquè “l’enfocament de les notícies de TOT Bellaterra està absolutament alineat” amb el govern de l’EMD “fent èmfasi en qüestions com la necessitat d’annexionar-se a Sant Cugat del Vallès en lloc de Cerdanyola o les crítiques a la gestió de l’Ajuntament de Cerdanyola“, indica l’expedient número 11/2023 del CIC. Per altra banda, el govern en exercici fins al maig de 2023 era el protagonista de la majoria de les notícies i cap d’elles n’era crítica, no es donava veu a l’oposició, ni tampoc a l’Ajuntament de Cerdanyola per defensar-se de les crítiques o a les entitats socials. Finalment, i dins el mateix criteri, les notícies no van signades.

Incompliment del punt 2: “evitar perjudicis per informacions sense prou fonament

El punt dos del Codi, “evitar perjudicis per informacions sense prou fonament” es veu també compromès amb la contínua publicació d’articles altament crítics amb la gestió de l’Ajuntament de Cerdanyola i en ocasions en contra de persones privades.

Incompliment del punt 5: “Citar les fonts”

Pel que fa al criteri cinc, que especifica la necessitat de mencionar les fonts per tal que la informació sigui creïbleel CIC conclou que s’incompleix i dona exemples concrets de notícies on les fonts i les declaracions textuals no són esmenades.

Incompliment del punt 7: “Evitar el conflicte d’interessos”

L’últim principi vulnerat és el setè, ja que la revista sovint fa passar com a informació articles que tenen un to propagandístic a favor del govern de l’EMD.

En el moment de la denúncia, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) era governada per una força política, però amb les eleccions municipals del maig de 2023, hi ha hagut un canvi de govern i una nova Junta de Veïns ha estat constituïda pel mandat 2023-2027.

Per la seva banda, la junta del CIC va prendre aquesta decisió per unanimitat el 26 de juny i donar-la a conèixer a les parts implicades el 25 de juliol, publicar la nota de premsa a la web del CIC i a les seves xarxes socials, a més de donar compte a tots els mitjans adherits al Collegi de Periodistes i deixar-ne constància a través de la seva memòria anual.

“Una revista així ha de tancar”, el posicionament del nou president de l’EMD

El nou president de l’EMD, Josep Maria Riba, ha expressat que les denúncies concorden amb allò que ell va viure a la Unió de Veïns: “La falta d’imparcialitat, el no signar els articles, el decantament cap a només l’anterior partit de govern o les rectificacions que ni tan sols escoltaven”. Tot seguit, ha afirmat que “una revista així ha de tancar” i per això van retallar al juny la inversió mensual de l’EMD: “la nostra política de comunicació no passa per col·laborar amb un mitjà amb aquestes irregularitats, ara a més més evidenciades pel Col·legi de Periodistes”.