Salvament d’esquirols a Bellaterra

Bellaterra està ubicada en una àrea amb gran presència del bosc mediterrani litoral on pins, alzines i altres espècies vegetals boscanes constituïen el suport arbori principal.

Read More